SEÇİLMİŞ YAZILAR

 • Tarihin tozlu sayfalarına terkedilmeyecek bir aydın olan Dietrich Bohoeffer’in hayat hikayesi, kötülük ve budalalık konusunda her dönemde geçerliliğini koruyan ve ders alınacak bir örnektir. Nazi döneminde Almanya’da yaşayan bir din adamı olan Bonhoefer’e göre budalalık kötülükten tehlikelidir...
  Devamı
 • Patron çalışanlarının zamanı için mi yoksa etkinliği için mi para öder? Endüstri öncesi dönemde işçilere evlerinde veya tarlada ürettikleri birim (çuval/küfe) başına para ödenirdi. Üretim fabrikalara taşındığında bu anlayış değişti. Çalışanlar düzenli gelir, işverenler de daha yüksek getiri sağlamak için belirli bir saat aralığında çalışmayı tercih ettiler...
  Devamı
 • Bütün dünyada insanlar kendilerini dini bağları ve inanışları açısından çok güçlü, orta güçte, zayıf ve inançsız olarak değerlendirirler. On bir yaşındaki 1528 çocuğun seksen yıl süreyle izlendiği Terman grubunun (**) sonuçları incelendiğinde, orta yaş döneminde dine bağlılığın erkekler açısından belirleyici olmadığı bulunmuştur...
  Devamı
 • İnsan anlam arayan bir canlıdır. Kişi yetiştirilme tarzına ve içine girdiği çevreye bağlı olarak bu anlamı dinde, bilimde, felsefede ve sanatta bulur. Bilim, felsefe ve sanattan farklı olarak din, insanların zihinlerindeki temel iki soruya bilinçli veya bilinçsiz cevap bulur. Bu sorular “neden varım?” ve “ne olacağım?” sorularıdır. Dücane Cündioğlu bir konuşmasında, “Din anlam verir ancak açıklamaz...
  Devamı
 • Neden Mutsuz Oluruz? | Bölüm II | İnsanların mutsuz olmasının en temel nedeni, beklentileri ile gerçekleri arasındaki uçurum, başkalarıyla kıyaslamak ve geçmişe takılmak olduğunu yazmıştım. Bunların dışında insanların kendilerine kurdukları tuzaklar var. Bu tuzakları kendi yaşantılarımdan ve klinik deneyimlerimden çıkarak paylaşmak istiyorum...
  Devamı
 • Gerek uzun yıllar öncesine dayanan klinik deneyimlerim gerek iş hayatında geçirdiği yıllar içinde donanımlı ve değerli insanların mutluluk arayışı, mutsuzluğunun iki temel nedeni olduğunu düşündürdü. Birincisi beklentileri, ikincisi kendilerine kurdukları tuzaklar. Bu yazıda insanları mutsuz eden beklentileri konu edeceğim. Tuzaklar ise gelecek yazının konusu olacak...
  Devamı
 •   İyilik haliyle ilgili farklı akademik yaklaşımları ele aldığımız önceki yazıda, özellikle Keyes’in çalışmalarında vurguladığı üzere, iki temel anlayış öne çıkmaktadır. Modeller ne kadar karmaşık olursa olsun, birbiriyle ilişkili olarak değerlendirilen bu iki kavram hedonizm ve ödömonizmdir (eudaimonia). Hedonik görüşe göre iyilik hali, iyi hissetmeyi hazla ve bireysel mutlulukla ilişkilendirir. Buna karşılık ödömo...
  Devamı
 • İnsan beyninde kumarhanelerin istismar etmeyi çok iyi bildikleri bir kusur vardır. İnsanlar şaşırtıcı ödüller karşısında daha çok heyecanlanırlar. Tahmin edilemeyen ödüller, önceden tahmin edilenlerden üç kattan fazla daha fazla heyecan verir. Buna neden olan beyinde, insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan dopamin maddesidir. Ani dopamin artışı yoğun haz verir...
  Devamı
 • Bu soru birçoklarına anlamsız gelebilir çünkü son zamanlarda gerek iş ortamında gerekse sosyal ortamda bulunduğum bütün topluluklarda büyük bir karamsarlık seziyorum. İstisnasız herkes dünyanın kötüye gittiği yönünde fikir birliği etmiş durumda...
  Devamı
 • “Mutluluk nedir?” sorusunun cevabını doyurucu bir açıklıkla verilmek zordur. “İyi şeyler yaşamanın, iyi hissetmenin ve zorluk çekmemenin mutluluk olduğunu” varsayıyoruz. Mutlu olmak ve kendini iyi hissetmenin insanlarda bir saplantı durumuna geldiğini görüyorum...
  Devamı
 • Kişisel farkındalığın erdemini kabul etmeyen yoktur ancak bu gerçekten mümkün müdür? İnsanın kendisi ile ilgili ne ölçüde gerçekçi olabileceğini merak edenler bu yazıyı zevkle okuyacak. Atalarımız, “akıllar pazara çıkmış, herkes kendi aklını almış” demişler. Kişi Dünyanın en zeki insanı olduğuna inanmasa da, çevresindekilerden daha akıllı olduğuna inandığı için, kimse kendi aklından vazgeçmez...
  Devamı
 • Kumarhanelerin iç tasarımını yapan uzmanlar, insan beynindeki devrelerin bilimsel olarak nasıl islediğini bilmeseler de, bu devrelerin (ve hisseden beynin), düşünen beyne nasıl egemen olduğunun farkında oldukları için, mekân düzenlemesini insan beynindeki ödül merkezine mesajlar gönderecek şekilde yaparlar. Bu nedenle jackpot makineleri kumarhanelerin girişine yerleştirilir. Yanan ve sönen ışıklar, yakınlarda bir yerde büyük bir tı...
  Devamı
 • Kapısından içeri girdiğiniz bir şirketin duvarında şu dört değeri gördüğünüzü hayal edin: “Saygı, dürüstlük, mükemmeliyet ve iletişim” Nasıl bir şirkete adım attığınızı düşünürsünüz? 1994 yılında J. Collins ve J...
  Devamı
 •   Freud mutlu ve sağlıklı yaşamın anahtarını üç kelimeyle özetlemiştir: “Lieben und arbeiten” (sevmek ve çalışmak). Çünkü bu iki duygu insanı kendi gündelik ihtiyaçlarını aşan daha anlamlı amaçlara bağlar. Çalışmak insanın toplumla ve daha önemlisi gerçek hayatla arasındaki bağı oluşturur...
  Devamı
 • İş-özel yaşam dengesi, yaşam doyumu ile yakından ilgilidir. Çalışanların zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri iş ortamında olumsuz duygular yaşamaları, yaşam doyumlarını düşürmekte, bu durum özel hayatlarını da olumsuz etkilemektedir. Böylelikle iş-özel yaşam dengesi, iş-özel yaşam çatışmasına dönüşüp mutluluğu gölgelemektedir...
  Devamı
 • “Mutluluk” günümüzde Batı kültüründeki en büyük takıntı durumuna gelmiştir. 18.yüzyılda aydınlanma dönemiyle birlikte mutluluğun değerli bir hayat için gerekli olduğu inancının yerleşmesinden sonra, “mutluluk arayışı” politikadan dine, iş hayatından çocuk yetiştirmeye kadar her alanda hayata egemen olmuştur...
  Devamı
 • “Kötülük öldürücüdür derken, yalnızca cana kastetmeye, cinayete işaret etmek istemiyorum. Kötülük, ruhen ve manen öldürmeyi de içerir.” Scott Peck “Yalan İnsanları” kitabının yazarı, psikiyatrist Çalışma hayatının örgütlü bir yapı kazanması yaklaşık 150 yıllık bir olgudur. Tarihsel gelişim içinde gelinen noktada, çağdaş bir işyerini tanımlarken belirli özelli...
  Devamı
 • İyi bir yöneticinin dört önemli özelliğinden biri karar vermek konusundaki isabetidir. Karar vermek zorunda kalan birçok yönetici daha fazla zamana, daha fazla bilgiye ve danışacak birilerine ihtiyaç duyar. Diğer taraftan kararlılığın bir kişilik özelliği olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin kişilik özelliği olarak düşük tedbirliliğe sahip olanlar kolay karar verirler...
  Devamı
 • Gallup’un Dünya çapında yaptığı araştırma çalışanların yüzde 65’i işlerinin en stresli yönünün yöneticileri olduğunu, yüzde 75’i işlerine yabancılaşma sebeplerinin başında yöneticileri geldiğini, yüzde 20’si hayatlarında bir defa yöneticilerini öldürmeyi ciddi olarak düşündüklerini veya ölmesi için dua ettiklerini, araştırmaya katılanların tamamı hayatlarında en az bir def...
  Devamı
 • Bazı insanların zorluk dolu hayatlarına karşın yaşama sevincini koruyup ve sağlıklı olarak hayatlarını sürdürdüklerini, bazılarının ise zorluklar karşısında kolayca ümitsizliğe kapıldığını, geri çekilip pes ettiğine anlam vermekte zorlanırız. Bu konulara, meslek hayatımızın başında stres konusundaki araştırmaları okurken, cevap bulmaya çalışırdık...
  Devamı
 • Sağlık için zararlı üç beyaz zehirden söz edilir. Tuz un ve şeker. İş hayatı için de öldürücü üç zehir vardır. “Benim yetkim, benim adamım ve benim bölümüm”. Bu ifadelerin temsil ettiği anlayış hiyerarşisinin kurumdaki yapıyı belirlediği, her bölümün oldukça bağımsız bir biçimde çalıştığı ve silo anlayışının egemen olduğu bir döneme aittir. Birçok kişi 21...
  Devamı
 • Ekip olarak bir araya getirilen insanların birlikte çalışma becerileri kazanması ve ortak bir değer sistemine ulaşarak olgunlaşması gerekmektedir. Ekiplerin yüksek performanslara ulaşmasını sağlayan bu olgunlaşmadır. Ekiplerin üstün sonuçlara ulaşmadan önce bir dizi aşamadan geçmeleri gerekmektedir. 1.Aşama: “Biz kimiz?”   Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve, olmadan çürür. N.F...
  Devamı
 • Türkiye’de bütünüyle farklı imkân ve koşullarda yetişen çocuklar için, anne ve babalara ortak bir rehber sunmak mümkün değil. Bu yazıda hedef kitle kentli, orta gelir grubunda olan ailelerdir. Ancak önerilerin önemli bir bölümü bütün anne ve babalar için geçerlidir...
  Devamı
 • İki kuşak öncesine kadar anne ve babalarının büyük çoğunluğu “çocuklarını nasıl başarılı yapabilecekleri” konusunda kitaplar okumadan, görüşleri birbirleriyle çelişen uzmanlara kulak kesilmeden sağlıklı çocuklar yetiştirdiler...
  Devamı
 • 2020 yılında başlayan ve iki yıl süren pandemi yaş gruplarından, gelir düzeyinden, kişisel koşullardan, yaşanan ülkeden bağımsız olarak herkesi etkiledi. Yaşlılar hareketsiz kaldı, zihinsel ve bedensel performanslarında büyük kayıplar yaşadı, çocuk ve torunlarından uzak kaldı; kronik hastalığı olanların tedavilerinde aksamalar yaşamsal sonuçlar doğurdu, iş gücünde yer alan birçok kişi işini kaybetti. Kısacası her yaş grubu pandemi nedeniyle...
  Devamı
 •  İnsanlar para ve varlıkları konusunda karar verirken kişisel çıkarlarını en üst düzeye çıkartacak seçenekleri düşünür ve kendilerine en yüksek yararı sağlayacaklarına inandıkları şekilde karar verir. Bu görüş, kişinin GSM operatörü veya benzin istasyonu tercihi konusunda geçerli olabilir. Bazı psikologlar da yarar konusunu yaşam doyumu veya 'mutluluk' olarak düşünürler...
  Devamı
 • İnsanlar temel inançları ile çelişen bir durumla karşılaşırlarsa, aşırı bir rahatsızlık ve zihinsel stres yaşarlar. Buna bilişsel çelişki (cognitive dissonance) denir. Leon Festinger’in bilişsel çelişki kuramı, insanların iç çelişkilerini çözme biçimine odaklanmıştır. Festinger hipotezini iki temel üzerine oturtmuştur...
  Devamı
 • Günlük dilde küçültücü bir anlam taşıyan “sürü psikolojisi” kavramı ilk olarak 1848′de Amerika’da kullanılmıştır. Dan Rice adında bir palyaço yerel bir seçimde bindiği bando arabasında (bandwagon) çıkardığı gürültüyle çevresinde topladığı insanları, eğlenceli müziğe katılmaya ve desteklediği siyasetçiye oy vermeye davet etmiştir...
  Devamı
 •  17 Nisan 1961, Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki soğuk savaş döneminin en büyük politik krizine neden olan Küba’nın tarihinde önemli bir yere sahiptir. O gün Amerikan Deniz Piyadeleri tarafından Miami’de eğitilen ve Castro’nun sosyalist anlayışından memnun olmayan 1400 Kübalı mülteci, kendilerine sunulan silah ve imkanlarla Küba’nın Doğu ucundaki bir noktaya çıktı. Amaçları, yeni rejimden memnun olmayan &l...
  Devamı
 • İş-özel yaşam dengesi, yaşam doyumu ile yakından ilgilidir. Çalışanların zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri iş ortamında olumsuz duygular yaşamaları, yaşam doyumlarını düşürmekte, bu durum özel hayatlarını da olumsuz etkilemektedir. Böylelikle iş-özel yaşam dengesi, iş-özel yaşam çatışmasına dönüşüp mutluluğu gölgelemektedir...
  Devamı
 • Dünyanın en yüksek noktası Himalayalar dağ sırasının Everest tepesidir. Yerel dilde adı “Evrenin Tanrıçası” olan bu zirveye, Hindistan’da 13 yıl valilik yapmış olan Sir Georg Everest’in adı verilmiştir. Burası halk arasında “merhameti olmayan dağ” veya “dünyanın çatısı” olarak da anılır. İnsan fizyolojisinin sınırını zorlayan 8...
  Devamı
 • Kriz, bilinen çözümlerin sorunu çözmeye yetmediği durumlara verilen isimdir. Afet ise insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşam akışını durduran, toplumu etkileyen ve yerel imkanlar ile çözülmesine mümkün olmayan olaylardır. Can kaybı, bireyler için yıkımın ekonomik boyutu ve gündelik olağan hayatın bütünüyle durması durumun ciddiyetini artırmaktadır...
  Devamı
 • Kriz, bilinen çözümlerin sorunu çözmeye yetmediği durumlara verilen isimdir. Afet ise insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşam akışını durduran veya ciddi olarak sekteye uğratan, toplumu etkileyen ve yerel imkanlar ile çözülmesi mümkün olmayan olaylara verilen isimdir...
  Devamı
 • Boşanma Hayatı Nasıl Etkiler? Boşanmanın cinsiyetler üzerinde yarattığı farkı açıklayan en önemli belirleyici, boşanmayı kimin talep ettiğidir. Bugün hala geçerli olan bu farkın ortaya konması 1867 yılına dayanmaktadır. Avrupa ve Anglosakson dünyasında kadınlar boşanmaların yüzde yetmişi için ilk adımı atmaktadır. Bazı evlilikler eşlerden birinin ölümü ile sonlanır ve bu iki taraf için de çok stres verici bir yaşantıdır...
  Devamı
 • Evlilik yaşam süresini uzatan ve biyolojik olmayan en önemli faktörlerin başında gelir. Bu beklentinin nedeni evli insanların sağlıklarıyla ilgili daha az risk almaları, zihinsel ve duygusal açıdan daha sağlıklı olmalarıdır. Ayrıca evlilik hastalandığınız zaman sizi doktora götürecek sosyal ve maddi desteği sağlar. Ancak yakın zamanda yapılan araştırmalar evli ve bekârlar arasındaki farkın azaldığını ortaya koyuyor...
  Devamı
 • Sosyal destek, insanların başkalarıyla ilişki ve bağlarını içine alan çok geniş bir kavramdır. Bu kavram çok kapsamlı olduğu için, aynı zamanda da akıl karıştırıcıdır. Bazı durumlarda sosyal ilişki ağının boyutu arkadaş, akrabaların sayısı ve kişinin bu ağ içindekilerle ne sıklıkla görüştüğü ve konuştuğu ile ölçülür...
  Devamı
 • Türkiye 1980'li yıllardan sonra fazlasıyla Amerikan kültürünün etkisi altına girdi ve bir anlamda Amerikanlaştı. Yüzyıllar boyu üç kıtaya egemen olan Osmanlı İmparatorluğu'nun birikiminden, Cumhuriyet dönemiyle evrensel değerlerle bütünleşen ve azınlıklarla zenginleşen kültüründen koptu. Erdem biriktirmekten mal ve para biriktirmeye geçti...
  Devamı
 •  Bu yazıyı yaklaşık on yıl önce yazdım. “En tehlikeli yalan içine doğru karışmış olandır”. Bu olgu en sık olarak iki alanda kendisini gösterir. Birincisi “kişisel gelişim” alanında, diğeri de “nöro-pazarlama alanında. “İnsanın hayatta üstesinden gelemeyeceği hiçbir güçlük yoktur...
  Devamı
 • İyimserlik özellikle pozitif psikolojinin açtığı yoldan, bir taraftan psikoloji disiplininin alt yapısına sahip uzmanlar, diğer taraftan da kerameti kendinden menkul akıl hocaları ve kişisel gelişim uzmanları tarafından “mecburi” hale getirilmiştir...
  Devamı
 • Akademik çevrelerde yetişkinlik dönemi hastalıklarının birçoğunun kökeninin çocukluk döneminin erken basamaklarında yaşanan gelişimsel ve biyolojik olumsuzluklara bağlı olduğu konusunda anlayış birliği vardır. Ancak bu olumsuzlukların sağlık üzerindeki sonuçlarının bazıları çok uzun zaman sonra ortaya çıkar...
  Devamı
 • İnsanların karar ve davranışlarına yön veren değerlerdir. Gün içinde verdiğimiz önemli veya önemsiz her türlü kararın arkasında değerler ve ona bağlı inançlar vardır. Öğle saatinde uzayan bir toplantıya ara verip yemeğe gitmek veya bir sandviç ısmarlayıp hem çalışıp, hem yemek yemek konusundaki karar da; iş yerinde yolsuzluk yapan birini yönetime bildirmek veya bildirmemek de değerlere bağlıdır...
  Devamı
 • Birçok kişi gençliğinde, belirli şeyleri yaptıktan sonra doyacağını ve bir daha bunları istemeyeceğini düşünse de gerçek öyle değildir. Yaşın ilerlemesi insan bedeninde, zihninde ve duygu dünyasında değişiklikleri daha güçlü bir şekilde hissetmeye başlar. Yapmayı istedikleri konusunda gecikmiş olma duygusu, beyin ile bedeni birbirinden ayırır. Bazen beden istemese de beyin doymak bilmez...
  Devamı
 • Hayatta en gerekli bilgiler anaokulunda öğretiliyor. ''Bir şey istediğin zaman lütfen de'', ''Sana bir şey verdikleri zaman teşekkür et'', “Sıraya gir”, “Başkasına ait bir şeyi alma, alman gerekiyorsa iste”, “Birisini üzersen özür dile”, “Büyüklerine siz de”, “Esnerken elinle ağzını kapat”, ”Kendi dağınıklığını kendin topla” Anaokulundaki uyarılara eşlik eden ve adeta bitmek bilmeyen ...
  Devamı
 • Mutluluk konusunda modeller ne kadar karmaşık olursa olsun, birbiriyle ilişkili olarak değerlendirilen bu iki kavram hedonizm ve ödömonizmdir. Hedonik görüşe göre iyilik hali, iyi hissetmeyi hazla ve bireysel mutlulukla ilişkilendirir...
  Devamı
 • Bu talebe karşılık vermek için beslenme, fizik egzersiz ve cerrahi alanlarında çeşitlilik gösteren büyük bir arz var. İspanya Onkolojik Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Manuel Serraso’nun tespiti çok doğrudan, açık ve acımasızdır. “Yaşlandıkça biyolojik olarak iyiye giden hiçbir şey yoktur”...
  Devamı
 • Sağlıklı ve uzun yaşamak konusunda yapılan araştırmalar insanın hayat süresinin üst sınırı olup olmadığı konusunu düşündürür. Science dergisinde yayınlanan bir araştırma böyle bir sınırın olmadığını bildiriyor. İtalya’da 105 yaşın üzerindeki 3806 kişiyi içine alan araştırma, 75 yaşında 55 yaşına kıyasla ölüme daha yakın olduğumuzu ve 105 yaşına kadar da her yaş için bu ihtimalin giderek yükseldiğini ortaya koyuyor...
  Devamı
 • Mutluluk ve anlam arayışının felsefede çok eskilere dayanan bir geçmişi vardır. Antik dönemde iyilik hali iki kavram altında incelenir. Birincisi hazzın karşılığı olan “hedonia”, diğeri anlamlılığın karşılığı olan “edomonia”. Mutlu bir hayat haz ve eğlence aramanın ötesinde daha büyük bir anlam peşinde olmaktan geçiyor. Bunlar aile, iş, doğa veya tanrıya yönelme olabilir...
  Devamı
 • Günlük dilde küçültücü bir anlam taşıyan “sürü psikolojisi” kavramı ilk olarak 1848′de Amerika’da kullanılmıştır. Dan Rice adında bir palyaço yerel bir seçimde bindiği bando arabasında (bandwagon) çıkardığı gürültüyle çevresinde topladığı insanları, eğlenceli müziğe katılmaya ve desteklediği siyasetçiye oy vermeye davet etmiştir...
  Devamı
 • Güvenliweb.org’un Şubat 2022 verilerine göre mobil telefon kullanan sayısı 78 milyon, internet kullanımı 70 milyon, aktif sosyal medya kullanıcısı 69 milyon kişi internet kullanımı günde ortalama 8 saat ve sosyal medyada geçirilen zaman 3 saate ulaşmış bulunuyor. Görüldüğü gibi teknolojik araçlar hayatımızda giderek daha fazla yer tutuyor...
  Devamı
 • Son yirmi yıldır liderlik ve yöneticilik konusundaki çalışmalarımı ağırlıklı olarak değerler ve hayatın anlamı üzerine sürdürüyorum. Çünkü iki-üç günlük liderlik veya yönetim becerileri eğitimlerinin katılımcılara “bunları yap-bunları yapma” diye özetleyebileceğim reçeteler verdiğini ve “dışarıdan içeriye yönelik” bu yaklaşımın fazla etkili olmadığını görüyorum...
  Devamı
 • Pandeminin getirdiği değişiklikler ve yapay zekâ; otomasyon ve dijital teknolojilerin dördüncü sanayi devrimine geçişte, yarının iş ortamını hazırlamak için fırsat olabilir. Erken bir uyum sürecine girerek pazar lideri olmak, yenilikçi, ileri görüşlü bir işletme haline gelmek mümkün olabilir...
  Devamı
 • Orta Asya’da atalarımdan günümüze gelen bir söz var. “Göz ola dağın ardını göre, akıl ola başa geleceği bile…” Yaptığı mizah ve performansı, bize yansıyan görüntülerde, zaman zaman sululuk düzeyini aşan bir komedyenin hiç beklenmedik şekilde bir direnç ve kahramanlık sembolüne dönüşmesi, birçok çevrede “liderlik” kavramı konusunda tartışma yarattı...
  Devamı
 • Zekâ problem çözme becerisidir. İnsan bir sorunla karşılaştığı zaman eğitimde kazandığı bilgileri hatırlar, geçmiş yaşantılarını tarar ve durum değerlendirmesi yaparak bir karar verir. Yapay zekâ da bir örüntü tanıma becerisidir. Kendisine sunulan veriler arasından, duruma özgü değerlendirmeyi yaparak geçmiş örüntüleri hızla tarayarak bir sonuca varır...
  Devamı
 • İnsan kaynakları alanındaki çalışanlarla yapacağınız herhangi bir 15 dakikalık sohbette “yetenekli çalışanları bulmak”, “yeteneği elde tutmak”, yetenekli çalışanlar için gelişim programı yapmak”, “kurumun geleceğinin emanet edileceği yetenekleri memnun etmek” ifadelerinden birini veya birkaçını duymamanız mümkün değil...
  Devamı
 • Öte Evren Ne Getirecek? V (Son) Metaverse’ün bir moda ve geçici heves olduğunu düşünenler de var. İngiliz Daily Mail gazetesi 2000 yılı 5 Aralık’ta “Internet ‘may be just passing fad as millions give up on it’ “ (internet milyonlarca kişi için sönüp gidecek heves olabilir) başlığı ile haber yapmıştı. Bir yeniliğin veya icadın gerçek hayatta değer bulması için dört koşul gerekiyor...
  Devamı
 • Öte Evrende Var Olmanın Muhtemel Sonuçları Bu âlemde gezmek ve para harcamak dünyaya bıraktığımız atıkları azaltabilir. Eğitim alanındaki uygulamalar büyük bir atılım yaratabilir. Can sıkıntısını ortadan kaldırabilir. Bunun iyi bir şey olup olmadığı temel bir tartışma konusudur. İnsanın sürekli bir şeyle meşgul olması hem yaratıcılığı öldürür, hem kişisel farkındalığı azaltır hem de gerçek sorunlardan uzaklaştırır...
  Devamı
 • Aşırı İnternet Kullanımı ve Oyun Tutkunlarının Kişilik Özellikleri Konumuz metaverse’ün insan psikolojisiyle ilişkisi. İnsanların büyük çoğunluğu henüz pahalı donanımlar gerektiren metaverse’ün derinliklerine dalmış değil...
  Devamı
 • Dünyada önde gelen bir gündem maddesi olan metaverse konusundaki gelişmeler bizi ne kadar ilgilendirmeli? Türkiye bu teknolojiyi kullanmak için gerekli altyapıya ne ölçüde sahip? Bunun için Türkiye’nin, Dünya ölçülerine göre internet ve sosyal medya kullanımı açısından durumuna bir göz atmakta yarar var...
  Devamı
 • İnsanlık tarihinde, tek bir insanın hayat süresi içinde yaşanan ve bütünüyle yaşamı farklılaştıran iki büyük değişim gerçekleşmiştir. Bunu anlayabilmek için 1900 yılında şehrin merkez meydanını gören bir evin penceresinden dışarı bakan yirmili yaşlarında bir genci ve onun ne gördüğünü düşünün...
  Devamı
 • İyilik hali kavramı Cambridge sözlüğünde, “kendini sağlıklı ve mutlu hissetme durumu” olarak açıklanır. Bu kavramın içine akıl ve ruh sağlığı, yüksek yaşam doyumu, refah, anlam duygusu ve stresle başaçıkma becerileri giriyor. Bu kavram kısaca “kendini iyi hissetmek” olarak açıklanabilir...
  Devamı
 • Mutluluk konusunda yapılan araştırmalara gönderme yaparak yazdığım yazı veya konuşmalarda hiç değişmeyen bir soruyla karşılaşırım. “Bu araştırmayı kim yapmış?” “Nasıl yapmış?”, “Nasıl ölçmüşler?” Bu nedenle dünyanın çeşitli yerlerinde mutluluk konusunda yaptıkları araştırmalarla kamuoyunu bilgilendiren ve politikaları etkileyen kuruluşları tanımak yararlı olacaktır...
  Devamı
 • Metaverse veya “öte dünya” insanların birbirleriyle dijital kimlikleri ve avatarlarıyla etkileşim içinde oldukları internetin sanal dünyaya evrilmesidir. Bir bakıma bilimkurgu hayallerinin hayata geçme hazırlığıdır. Zuckerberg’e göre “Metaverse sosyal teknolojinin sınırlarını sonsuzluğa genişletmesidir”...
  Devamı
 • İnsanların büyük çoğunlukla dar bir çevrede ve yalnızlık içinde yaşadığı Anglo-sakson kültürünü esas alan batı kaynaklı araştırmalar, aile dışındaki kişilerle sosyalleşmeye büyük önem verir...
  Devamı
 • Önceki yıl yurt dışında gezdiğim bir sergide, 1900’lerden bu yana geleceğin nasıl olacağı ile ilgili modeller sergileniyordu. 1920 yılından bu yana her on yılda bir tekrarlanan öngörülerde insanlar için geleceğin hiç değişmeyen imgesi “uçan arabalar” olmuş. Oysa günümüzde hala uçan arabaların oluşturduğu trafiğe tanık olmadık. En sık tekrarlanan ikinci imge ise, ayda ve Mars’ta yaşamı temsil eden koloniler. G&...
  Devamı
 • Covid-19 nedeniyle yakınlarını, işini veya gelirini kaybedenler dışında da birçok kişinin pandeminin getirdiği sınırlamalar nedeniyle yorgun, yılgın, bezgin, kanadının kırık olduğunu görüyoruz. Ancak aynı durumda olan bazı insanlar bu duygulardan uzak olarak yakınmadan hayatlarına devam ediyorlar. Bu yazının konusu psikolojik sağlamlığa sahip bu insanların özelliklerine ne ölçüde sahip olduğunuzu fark etmenize yardımcı olmak...
  Devamı
 • 2020 Yılı pandemi ne zaman biter, aşının ne zaman hazır olur ve bize ne zaman sıra gelir tartışmalarıyla geçti. Covid-19 virüsünün orijini ile ilgili komplo teorileri, maske kullanımının gereksizliğiniz savunan sözde bilim insanları, etkisiz tedavi yöntemlerini sihirli buluş gibi sunan fırsatçılar, temelsiz dedikodular ve uzmanların salgınların yayılımı ile ilgili öngörülerine şiddetle karşı çıkan politikacıları dinledik...
  Devamı
 • Hocam 'kıyamıyorum' ile başlayan her tümcenin bedeli ağır oluyor çocuklarımız için. Siz de özellikle bu konulardan kaynaklı iş yaşamında karşılaşılan sorunlara sıkça değiniyorsunuz. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Yüzlerce kişinin bulunduğu çok sayıda toplantıda, “Çocuğunuzun mutlu olmasını neden istiyorsunuz?' diye sordum...
  Devamı
 • İyi futbol oynayan ülkelerle Türkiye’nin arasındaki fark neden açılıyor? En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, yöneticisinden hocasına ve bu konuda yetkili olan tüm paydaşları “Bilime düşman olduğu için…”. Bu keskin yargıya bir ek daha yapmak gerekirse, “futbolda karar verme yetkisine sahip olanların kendi dışındaki fikirleri anlamak amacıyla gerçekten dinlemek ve onlardan yararlanmak üzere, yeterli...
  Devamı
 • İş hayatının tarihi çalışan, iş ortamı ve çalışma biçimi açısından yeniden şekilleniyor. Bu süreçte kurumların en çok zorlanacağı iki alan çalışan bağlılığını sağlamak ve uzaktan çalışanların performansını yönetmek olacaktır. Kurumsal performans esas olarak bir tohum toprak ilişkisidir. Tohum çalışan, toprak kurum kültürü, yönetim de iklimi temsil eder...
  Devamı
 • On altı ay süren bazen sıkı, bazen gevşek kapanmalar insanları beraberlikleri üzerine düşünmeye zorladı. Bu yazıda uzun süreli sağlıklı beraberlikler konusunda büyük ölçüde klinik gözlem ve yaşantılarımdan çıkan izlenimlerimi özet olarak paylaşmak istedim. Aile sosyal, kültürel ve ekonomik bütünlüğü içeren bir sistemdir...
  Devamı
 • İnsanlar dünya üzerinde ilk görüldükleri günden bu yana topluluk halinde yaşamıştır. Bu nedenle insanlar arası etkileşim insan doğasının ayrılmaz bir parçası olmuştur. İnsan geleceği planlayan ve öleceğini bilen tek canlıdır. Bu nedenle de iki temel soruya cevap aramıştır. “Ne için varım ve ne olacağım?” Bu sorular onu ölümsüzlüğü aramaya ve kalıcı olmak için çare bulmaya yöneltmiştir...
  Devamı
 • Son günlerde en sık duyduğumuz konulardan biri, çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarında açılan bir buçuk yıllık gediktir. Bu süre hayat üzerinde gerçekten önemli bir boşluk yaratacak mı? Yaşanmış ve geri dönmesine imkân olmayan bir konuda ağıt yakmak yerine ne yapılabilir? Hem eğitimciler hem de aileler çocuklarının kaybettiği bir buçuk yılın sıkıntısını yaşıyorlar...
  Devamı
 • Son günlerde kripto varlıklar ile ilgili giderek artan tereddüt ve doğal olarak da bir ilgi var. Konunun ilgimi çeken bir yönü ise hatalı yatırımlardan etkilenenlerin ezici çoğunluğunun erkekler olması...
  Devamı
 • Son günlerde özellikle gençler arasındaki en güncel konuların başında kripto paralar ve bunlara yapılan yatırımlar geliyor. Bu nedenle öncelikle “para”nın ne olduğunu anlamak uygun olur. Günümüzde kullanımda olan üç çeşit para var. Fiyat para (cebimizde ve cüzdanımızda olan), dijital para (banka hesabında olduğunu varsaydığımız) ve kripto para. İyi anlaması gereken paranın dört işleve sahip olduğudur...
  Devamı
 • Pandemi sonrası çalışma hayatının neye benzeyeceği merak konusu. Bu konuda farklı görüşler var. Bu haftanın yazısı, 13 aylık uzaktan çalışma deneyiminden elde edilen sonuçlardan yola çıkarak gelecekte bizi neyin beklediğine dönük öngörüleri konu alıyor. Çalışanlarının uzaktan çalışmalarını hayal dahi edemeyecek yöneticiler, geçen yıl Mart ayının üçüncü haftasında hayatlarının şokunu ya...
  Devamı
 • Bu Çarşamba yazısı benden beklediğiniz konuların dışında olacak. Bunun nedeni akşam haberlerinde ve Türkiye’nin sorunlarını gündeme getiren mecralarda, tarım ve hayvancılıkla ilgili yetersiz devlet desteği ile ilgili sonu gelmeyen şikayetler. Bütün bunlar geçmiş güzel günlerin tekrar geleceği ile ilgili gerçekçi olmayan beklentiler...
  Devamı
 • Başarı idealize edilmiş bir kavram olarak hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. İnsanlar büyük çoğunlukla kendilerini başarılı hissedecekleri özel bir formülün peşinde. Bu yazıda başarı kavramı alışılmış “kestirme yol” önerilerinin dışında bir yaklaşımla ele alınmıştır. Başarının sihirli bir formülü yoktur. Ayrıca başarıdan ne anlaşıldığı konusunda tanım yaparak başlamak da doğru olur...
  Devamı
 • Bugün şikayet etmeye hakkı olan insanlar var. Yakınlarını kaybedenler, işlerini kaybedenler, günübirlik kazancıyla hayatını sürdüren ve bu imkandan yoksun kalanlar, bu nedenle bir gün sonra sofrasına nasıl yemek koyacağını düşünenler. Ancak günlük sohbetlerde bu durumda olmayan birçok kişinin de bunaldığını ve tahammüllerinin tükendiğini çok sık duyuyorum. Daha az etkilenenler? Kapanma dönemlerini ve alışılmış sosya...
  Devamı
 • İnsanın karnı doyduktan sonra gelen en temel ihtiyacı güvenliktir. Bu da başının üzerinde bir çatı ve tehlikeden uzak barınacağı bir evdir. Servet ödeyerek bir ev satın almak mümkündür ancak bir evi yuva yapan içindekilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve aralarındaki yarattıkları sevgi ortamıdır...
  Devamı
 • Corona önlemleri nedeniyle işini kaybeden, günlük kazancıyla yaşadığı için gelirinden yoksun olan, devletin sınırlı sayıdaki kişiye verdiği son derece düşük gelirle yaşayanların toplam nüfusun yarısından fazlasını oluşturduğu herkesin bildiği bir sırdır. Ona rağmen bu insanların durumunun düzelmesi için devletten gerçekleşmesi imkansız beklentiler var. İhtiyaç içindeki çaresiz insanlar için ne yapılabilir? Dinim...
  Devamı
 • Bir süre daha pandeminin hayatımızın parçası olacağı anlaşılıyor. Sorun bu sürenin ne kadar olduğu. Bu nedenle Covid-19 pandemisinin neden olduğu ruhsal ve duygusal sorunlar psikolojik pandemi yaratmak üzere. Yaşanan sorunların başında çocukların yönetilmesi geliyor. Yakın çevremde birçok ailede yukardaki cümlenin işaret ettiği kaygı, “bu iş daha ne kadar sürecek” düşüncesiyle beraber yaşanıyor...
  Devamı
 • Birçok kişi hayatında bazı şeyleri daha farklı yapmak, uygun bulmadığı bazı davranışlarından vazgeçmek, daha sağlıklı ve iyi olduğunu düşündüğü yeni alışkanlıklar geliştirmek ister. Sigarayı bırakmak, spora başlamak, yeni bir dil öğrenmek için harekete geçmek, diyete başlayıp kilo vermek bu tür dilek ve kararların başlıcalarıdır. Ancak hem kişisel yaşantılarımızdan hem de gözlemlerimizden bu kararların çoğunun ya daha başlangı...
  Devamı
 • Önceki yazımızla Ayşe Arman’la söyleşinin birinci kısmına yer vermiştik. Bu yazı da söyleşinin ikinci bölümü. Kitabın başında Everest’e tırmanan iki dağcıdan söz ediyorsunuz. Biri, günler süren bir yolculuğa çıkıyor. Diğeri, zirveye helikopterle geliyor. Bu çağın gereksinimleri olağanüstü hızlı yaşamayı öncelik haline getirmemize neden oldu...
  Devamı
 • Geçen hafta, uzun süredir üzerinde çalıştığım “Hayatın Hakkını Vermek” Doğan Kitap’tan yayınlandı. Bu kitapla ilgili Ayşe Arman’la kitabın “uzun ve sağlıklı yaşamak” bölümü ile ilgili yaptığımız söyleşinin birinci bölümü bu Çarşamba yazımızın konusu. Hocam nefis! Tebrik ederim, bayıldım kitabınıza...
  Devamı
 • Dijital dünyadaki gelişmelerin gelecekte insanları nasıl etkileyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Sahip olduğumuz bilgilerden yola çıkarak bu konuda gelişmelerin hangi yönde olabileceği konusundaki düşüncelerim bu yazının konusu. * * * İnsanlar dünya üzerinde ilk görüldükleri günden bu yana topluluk halinde yaşamıştır. Bu nedenle insanlar arası etkileşim insan doğasının ayrılmaz bir parçası olmuştur...
  Devamı
 • Aylardır pandemi ve buna ilişkin konuları yazıyor ve konuşuyoruz. Bu arada hayatımızdan neredeyse bir yıl akıp gitmek üzere. Bu defa size gelecek ay çıkacak “Hayatın Hakkını Vermek” kitabın ikinci bölümünün girişinde yer verdiğim yazıyı gönderiyorum. Böylece mutluluk konusunda dünyaya kıyasla bulunduğumuz konumu değerlendirmek mümkün olur...
  Devamı
 • Sizi farklı bir Cumhuriyet Bayramı yazısı okumaya davet ediyorum. Bu nedenle iki haftada bir çarşamba günleri yaptığımız gönderileri bu defa perşembe gününe aldık… Lütfen arkanıza yaslanın ve her satırı gözünüzde canlandırarak ve duygusunu da hissederek okumaya gayret edin...
  Devamı
 • TÜRKONFED Biz dergisinin Aktüel Röportaj bölümünde yönelttiği sorular, aynı zamanda son haftalarda bana en sık yöneltilen soruların bir bölümünü içeriyor. Aşağıda bu soruları ve cevaplarımı okuyacaksınız... 1. COVID-19 salgınının yarattığı küresel kriz, iş dünyasında da birçok değişikliğe sebep olurken bireyler üzerinde de karamsarlık, umutsuzluk gibi etkiler yarattı...
  Devamı
 • Pandemi dünyada normal kabul edilen düzeni sarsabilecek potansiyel bir tehdit olma özelliğini taşıyor. Şubat ayında kendini Avrupa’da, Mart ayından sonra da Türkiye’de kendini hissettiren kriz, fazla zaman geçmeden bütün dünyada, başta sağlık sistemi olmak üzere politik ve ekonomik kurumların sorgulanmasına yol açtı. Ancak bu sorgulamanın ne sonuçlar doğuracağı henüz açık değil. Bu sorgulamanın sonucu iki yö...
  Devamı
 • Türkiye’nin sağlık, ekonomi ve politik gündemi yoğun olsa da ABD’de meydana gelen olaylar bütün TV kanallarında geniş yer alıyor. Birçok kişi ekrana yansıyan görüntülere inanmakta güçlük çekiyor ve “nasıl olur?” diye düşünüyor. Bu durum bana kendi yanlılıklarımız ve önyargılarımız konusunda düşünmek fırsatı verdi...
  Devamı
 • Para, zaman ve mutluluk insanların sürekli kafa yorduğu beş kavramdan üçüdür (diğer ikisi başarı ve cinselliktir). İnsanlar zihinsel enerjilerinin büyük bölümünü bu kavramlara ayırır ve bunları elde ederlerse mutlu olacaklarına inanır. Aşağıdaki yazı talihi kendi tarafına çeken insanların özelliklerini konu almaktadır...
  Devamı
 • Astroloji çağlar boyu ilgi odağı olmuştur. Kepler, “Astroloji akıllı bir anne olan astronominin budala kızıdır” demiştir. Daha önce iki kez Çarşamba yazısı olarak bizi izleyenlere gönderdiğimiz yazıyı görülen lüzum üzerine bir kere daha küçük düzenlemelerle tekrarlamanın yararlı olacağını düşündüm. İnsanlar, kendilerine duymak istedikleri şeyler söyleniyorsa kabullenmeye hazır olurlar. Dün...
  Devamı
 • Herkes içinde bulunduğumuz krizden ne zaman çıkılacağını merak ediyor… Aşağıdaki yazı bu krizden mümkün olan en kısa zamanda çıkmak için gerekli olan kayıp anahtarı veriyor. Gerçek kriz, bilinen çözümlerin sorunu çözmek için yeterli olmadığı durumlara verilen isimdir...
  Devamı
 • Mart ayının ortasından bu yana yaşadığımız olağan dışı dönemin çalışma hayatına kattığı en önemli değişiklik, evden çalışma oldu. Başlangıçta yönetimler tarafından yadırganan bu uygulama, koşulların zorlamasıyla yeni normlardan bir haline dönüştü. Bu yazıda evden çalışmaya yatkın kişilerin özellikleri konusunda bilimsel temele dayanan bir değerlendirme bulacaksınız...
  Devamı
 • İletişim ve ilişki yönetimi her zaman önemlidir. Bu yazı benzersiz bir süreçten geçtiğimiz günümüzde yöneticilere birlikte çalıştıkları kişilerle kuracakları ilişkilerde dikkat etmeleri gereken incelikleri konu etmektedir. İletişim ve ilişki yönetimi her zaman önemlidir. Ancak bu konu yöneticinin krizli dönemlerde ve uzaktan çalışan iş arkadaşlarıyla ilişkisinde çok daha büyük önem kazanır. ...
  Devamı
 • Önceki yazımız 11 yıl önce Kaynak Dergisi’nin 37. Sayısının orta sayfanda yer alan yazının birinci bölümüydü. Yazının bugün için koruduğu geçerlilik beni şaşırtmıştı. “Tarih tekerrürdür” sözü her zaman geçerli olmayan bir klişe olsa da, krizlerin ülkemiz insanının kaderi olduğunu düşünmeden edemedim...
  Devamı
 • Bu hafta size 11 yıl önce Kaynak Dergisi’nin 37. Sayısının orta sayfa yazısını gönderiyorum. On bir yıl önce “dayanıklılık” olarak adlandırdığımız kavramı bugün “yılmazlık” olarak adlandırmamızın dışında yazının bugün için koruduğu geçerlilik beni şaşırttı. Yazı Çarşamba yazılarının uzunluğunu aştığı için, “Krizde Liderlik” bölümü bundan sonraki gönderide yer alacaktır...
  Devamı
 • İçinden geçtiğimiz günlerde yeni bir sürecin eşiğindeyiz. 2020 Yılının Mart-Mayıs aylarında yaşadığımız 75 gün hem kişisel tarihlerimizde hem de Dünya tarihinde kitap ayracı niteliğinde olacak. Bu yazı yeni dönemde uyum sağlamaya çalışacağımız yeni normları ve kuracağımız yeni dengede karşılaşacağımız zorlukları konu etmektedir “İyi bir krizi asla ziyan etmeyin”...
  Devamı
 • Her başarılı kişinin geçmişinde, başı sıkıştığında hâlâ kapısını çaldığı, akıl danıştığı, bazen de özlemle yad ettiği bir yol gösterici, bir “usta”sı vardır. Kütüphaneler dolusu kitapların anlatamadığı, hiçbir okulun öğretemediği hayat derslerini karşılık beklemeden birkaç cümleyle sunuveren, sevecen bir bilge kişi...
  Devamı
 • Bu yazıda birçok kurumda uzaktan çalışmanın günlük hayatın bir parçası olduğu günümüzde, yöneticilere yol gösterecek temel ilkeler sıralanmıştır. Kriz dönemleri, önemli değişikliklerin hayata geçmesini hızlandırma potansiyeline sahiptir. İçinden geçmekte olduğumuz Koronavirüs dönemi de, uzaktan eğitim ve uzaktan/evden çalışma gibi iki büyük değişikliği günler içinde haya...
  Devamı
 • (Covid-19 Sonrası Türkiye ve Dünya) Bu yazı yakın zamanda yaşanan ve aynı bilgileri tekrarlamanın bir sonuç vermediğini gösteren toplumsal olaylar üzerine kaleme alınmıştır. Aynı zamanda Corona sonrası Türkiye ve Dünya’daki gelişmeler konusunda öngörüleri içermektedir. * * * Nasıl bir his biliyor musun? Oda geniş ama sığamıyorum. Kapı orada ama çıkamıyorum...
  Devamı
 • Bu yazı her gün televizyon ekranlarında dinlemekten bıktığımız standart korunma önerilerinin neden etkili olmadığı konusuna psikoloji bilimi açısından açıklık getirmeyi amaçlamaktadır...
  Devamı
 • Evden çalışmak birçoklarına yolda geçen zamanı aile, dinlenme ve kişisel ilgiler için kullanmak adına, çok iyi ve rahatlatıcı bir imkan gibi gelir. Koronavirüs nedeniyle birçok işyerinde hayata geçirilmesi gündemde olan bu konu ile ilgili uygulamalardan çıkan sonuçları ve yapılan araştırmaları paylaşmanın uygun olacağını düşündüm. Evde olmak ve işe odaklanmak iki tarafı keskin bir kılıçtır...
  Devamı
 • Bu yazı 22 Ocak 2013 yılında Milliyet Gazetesi’nde, Aralık 2011’deki Uludere olayları üzerine hazırlanan bir rapor üzerine yayınlandı. Bölgemizde ve Ortadoğu’da artan gerilimler nedeniyle yazıyı biraz daha geliştirerek tekrar yayınlamayı uygun gördük...
  Devamı
 • Herkes hayatında yapması gereken bir şeyleri ertelemiştir. Her ne kadar bu stres verici bir yaşantı olsa da, önemli bir ruh sağlığı sorunu oluşturmaz. Ancak bazı kişilerin yapması gerekenleri sürekli ertelemeleri bir davranış kalıbı haline gelirse gündelik hayatını olumsuz olarak etkiler. Bu yazı insanların erteleme davranışlarının altındaki nedenleri anlamayı amaçlamaktadır...
  Devamı
 • New York Sağlık Geliştirme Enstitüsü Başkanı Allan Luks, hayatını gönüllülük hizmetlerine adamış olan 3 bin 300 gönüllü üzerinde yaptığı araştırmada; grubun yüzde 95'inin, yardım etme eyleminden sonra stres düzeylerinin düştüğünü vurguladı...
  Devamı
 • Kişilik konu olduğu zaman en sık “kişilik değişir mi?” sorusunu duyarım. Bu soru çok yerindedir çünkü kişiliği hayat boyu oldukça sabit kalan özellikler bütünü olarak tanımlıyoruz ve kişinin belirli bir durumda bir davranışı gösterme olasılığı olduğunu söylüyoruz. Hiç şüphesiz, kişiliğimizin temelini oluşturan genetik özellikler değişmiyor. Ancak davranışımızı değiştiren bazı durumlar var...
  Devamı
 • Lüks markaların bilinirliği, arzulanması ve bu markaların ürünlerine sahip olma isteği arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Sanıldığı gibi lüks markalar sadece zenginlere pazarlanmaz...
  Devamı
 • Son üç yazımız narsist liderlik, kötü liderlik, karizma ve liderlik konusundaydı ve çok sayıda geri bildirime konu oldu. Bu defa çağdaş liderlik ve yöneticiliğin “gardiyan rolünden” çıkıp, ilham veren lider olma yolculuğunu konu ediyoruz. * * * Liderlik en kısa ve sade tanımıyla etkilemektir. Bu da ilişki kurarak gerçekleşir...
  Devamı
 • Kişilerin, kurumların ve ülkelerin kaderi liderlerine bağlıdır. Narsist liderlik ve kötü liderlik yazılarıyla ilgili çok sayıda geri bildirim aldık. Bu yazıda, çok kere olumlu bir özellik olarak algılanan karizma konusunun karanlık yüzünü ve buna alternatif olan liderlik tarzını bulacaksınız. Liderlik konusunda bir değerlendirme yapmak isteyen veya fikir beyan eden herkesin mutlaka kullandığı kavram ”karizma” olmaktadır...
  Devamı
 • Tarih boyunca yaşanan iyi ve olumlu gelişmeler, liderlerin gücüne, aklına ve başarısına mal edilir. O zaman yaşanmış kötülükleri ve felaketleri de kötü liderliğe bağlamak gerekir. Kötü liderlik iki bağlamda ele alınabilir: Birincisi evrensel ahlaki ilkelerden yoksun liderlik, ikincisi ise yetersiz ve etkisiz liderlik olarak tanımlayabileceğimiz, beceriksiz liderliktir...
  Devamı
 • Yaklaşık 3 sene önce gönderdiğim “Narsist Liderlik” yazısını yakın müttefikimizle ısınan ilişkilerimizin güncelliğinde küçük değişikliklerle yeniden gönderiyorum. Yüzünüzdeki gülümsemeyi muhafaza ederek okumanızı dilerim...
  Devamı
 • Çocukları sevgi yumağına sarıp, başarısızlıklarının önünde kalkan olmanın maliyeti ne? Psikolojik bağışıklık sistemi gelişmiş ve hayatla mücadeleye hazır çocuklar yetiştirmek için atılacak adımlar nedir?  Aile sofraları ve tatiller nasıl önemli birer fırsat olarak kullanılabilir? Çocuğunuzun iç huzuruyla yaşaması için ne yapmak ve nelerden kaçınmak uygundur? * * * Devam eden ve sonuçlanmayan bir toplantıya ara ver...
  Devamı
 • İyimserlik, birçok durumda olayların kendiliğinden iyiye gideceği beklentisi doğurduğu için, kurumsal hayatta gereken önlemleri almakta gecikmeye, bireysel düzeyde sağlık sorunlarının büyümesine ve istenmeyen durumlara karşı geç önlem alınmasına yol açabilir 90’lı yıllarda Martin Seligman’ın başlattığı pozitif psikoloji, hem bireylerin gelişim alanları konusunda hem de kurumsal hayata yansıyan sonuçları açısından tem...
  Devamı
 • İnsanlar kendileri için zor veya öngöremedikleri bir konuda karar vermeleri gerektiğinde kararsız kalırlar ve hiçbir şey yapmamayı seçerler. Çünkü bir şeyi elden çıkarmak ve sonra onun daha fazla değer kazandığını görmenin pişmanlığı insanı korkutur Halk arasında bilinen bir hikayedir. Kayserili’ye bir malın fiyatını sormuşlar. Kayserili de soruya başka bir soruyla karşılık vermiş. "Alırken mi, satarken mi?" Kayserilile...
  Devamı
 • Okuyacağınız yazı, seksen yıllık bir araştırma sonuçlarından hareketle, yayınladığım iki yazının üçüncü ve son bölümü. Bu yazıda değişimden uzak durmanın değil, yaşamın getirdiklerine uyum sağlayarak sosyal çevremizle aktif bir ilişki sürdürmenin sağlıklı ve uzun hayatı desteklediğini okuyacaksınız...
  Devamı
 • Bir ay önce Çarşamba yazısı olarak üzerinde çalıştığım son kitabımın giriş bölümünü göndermiştim. Üniversite yerleştirmeleri, güncelliği nedeniyle Bayram öncesi konumuz olmuştu. Okuyacağınız satırlar uzun ve sağlıklı yaşamak yazısının sonuç bölümünde yer almıştı.  Sağlıkla ilgili bazı tehditler rastgele ve öngörülemez gibi gözükse de, benzer gibi gözüken pek çok o...
  Devamı
 • İşlerin ve mesleklerin büyük dönüşüm gösterdiği ve giderek bu dönüşümün varacağı noktaların ön görülemez olduğu günümüzde, geçen yüzyıla ait bilgileri veren üniversitelerin diplomalarının gerekli olduğu anlayışı daha kuvvetle sorgulanmaktadır. Dünya 15...
  Devamı
 • Son 40 yılda yaşam süresinin uzaması, standardın yükselmesi ve bilimsel çalışmaların sunduğu veriler ışığında “sağlıklı yaşamak”, “güzel görünmek”, “mutlu olmak”, ”uzun yaşamak” ve adeta ölmeyecek gibi yaşamak bir tutkuya ve hatta saplantıya dönüştü. İleri yaşa kadar yaşamanın insanların büyük bölümü için kaçınılmaz sonuçları vardır...
  Devamı
 • Uluslararası hava limanlarıyla tanışmam 1978 yılına uzanır. İç ve dış hatlar operasyonların birlikte yürütüldüğü Yeşilköy Hava Limanının sınırlı çerçevesinden çıkıp Paris Charles de Gaulle, Londra Heatrow, New York JFK’ye ilk kez ayak basmak ve bu hava alanlarının anısı ile yurda dönmek o yıllarda ayrıcalıktı. Hele seksenlerin başında Turgut Özal’ın dışa açılımı ile yeni yapılan ve başlangıçta bizi mutl...
  Devamı
 • (Bilişsel Çelişki Ve Güncel Siyaset) Bu yazı 2014 yılında yazılmış ve biraz farklı bir düzenlemesi “Akılsız Duyguların Cezasını Kararlar Çeker” (Akıllı İnsanlar Neden Yanlış Kararlar Verir) kitabında yayınlanmıştır...
  Devamı
 • Winston Churchill, “Ne kadar geriye bakarsan o kadar ileriye gidersin” demiştir. Bir insan yavrusunun bütün canlılık tarihinin özeti olduğunu düşünürsek bu görüşe hak vermemek mümkün değildir...
  Devamı
 • “Türkiye bilime inanmayan bir ülke olduğu için, istikrarı yakalaması mümkün değil.” Deneyimli gazeteci Kubilay Çelik, kısa bir süre önce, Türkiye’de futbol konusunda fikirlerine değer verdiği 20 kişi ile görüşerek “Futbolda Neden Yokuz?” adında bir kitap yayınladı. Bu kitapta benim de görüşlerime yer verdi. Aşağıdaki yazı bana sorduğu ilk iki soruya verdiğim cevapları içeriyor...
  Devamı
 • Turizm, düzenli olarak her yıl büyüyen ve gelişen dünyadaki en önemli iş kollarından biridir. Turizm endüstrisi ulusal ekonomileri birçok yönden etkiler, Dünya GSMH’sının yüzde beşini oluşturur ve iş gücünün yüzde dokuzuna istihdam sağlar. Ayrıca tüm ülkeler için önemli bir ihracat kalemi gibi yabancı para girişli sağlayarak ödemeler dengesine olumlu katkı yapar...
  Devamı
 • Dünya tarihinde başarısızlıktan çıkan iki büyük başarı hikayesi vardır. Bunlardan birincisi Güney Kutbu’nda gemisi buzlara sıkışarak batan Shackleton’un iki yıl süren bir mücadelenin sonunda 27 kişilik ekibin bütününü İngiltere’ye sağ olarak getirmeyi başarmasıdır. Bu başarı Apollo 13’ün “Ay Misyonu” yolculunda yaşanan kazada örnek oluşturmuştur. Bu yazı “Bir Yolculuk Olarak Liderlik&rdq...
  Devamı
 • Bir yöneticinin en temel sorunu, kendisinin bulunmadığı bir ortamda (gözü işi yapacak olan kişinin üzerinde değilken), işlerin çalışanlardan beklendiği gibi yürütülmesidir. Nasıl ki, her ordu bir süre sonra işgal ettiği toprağın esiri olursa; bir yönetici de kaderini elinde tuttuğuna inandığı insanlara, gerçekte kendi kaderini teslim eder.    Yönetici, ancak çalışanın istediğini yapacağını ümit edebilir...
  Devamı
 • Günümüzde orta ve üst sosyo-ekonomik gelir düzeyindeki ailelerin büyük çoğunluğunun çaresizlik içinde olduğunu ve  başarıyla zehirlenmiş, sınavlarla tutsak alınmış ve psikolojik bağışıklık sistemi gelişmemiş çocuklar yetiştirdiklerini görüyorum...
  Devamı
 • Her toplum kendine layık olduğuna inandığı liderleri seçer ve onlar tarafından yönetilir. Hem toplumların hem de iş hayatında şirketlerin performansı liderlerin performansı tarafından belirlenir. Günümüz dünyası her alanda ağırlıklı olarak erkekler tarafından yönetilmektedir. Aşağıda yer verdiğimiz araştırmanın sonuçlarına göre ne ülkelerin ne de büyük şirketlerin performansı toplumların geniş kesimlerince yeterli bulunmaktadır*...
  Devamı
 •  Apollo 13’ün 1970 yılında programlanan Ay yolculuğunu nefesini tutmuş şekilde takip edenler, dünya tarihinde başarısızlıktan doğan başarı hikayelerinden birinin tanığı olmuştu. Kaptan Lovell’ın “Houston, bir sorunumuz var” cümlesi tarihe geçti, zihinlere kazındı...
  Devamı
 • Marka, özlem duyulan bir yaşam biçimi algısı yaratır. Bu algının yaratılmasında ürün kadar, ürünün satışa sunulduğu mağazanın dekorasyonu ve mağaza çalışanlarının giyimi gibi pek çok unsur etkilidir Bir ürünün, ödediğimiz paraya değer olup olmadığına karar vermek için iki ölçü kullanırız...
  Devamı
 • Bundan on beş yıl önce çalışanların işlerine bakışlarını, işle ilgili motivasyonlarını, dünyaya ve hayata bakışlarını gösteren söyleşiler yapmıştık. Bütünüyle kendi ifadelerini yansıttığımız bu söyleşilerden eğitim çalışmalarımızda yararlanmak için izinlerini almıştık. Okuyacağınız söyleşilerden biri, sıradan gibi gözüken işleri yapan insanların olgunluğunu ve hayatın kazandırdığı derinlik ve bilgeliği yansıtıyor...
  Devamı
 • Değişimin ivme kazanarak geliştiği bir çağda, merak ve öğrenmeye açıklık da büyük rol oynayacak. Bu özelliklere değişime uyum sağlamayı ve belirsiz ortamda akıl ve ruh sağlığını korumayı da ekleyebiliriz... Bugün yaşayan kuşağımızın, çocuk ve belki de torunlarımızın, homo sapiensin son kuşağı olduğunu biliyoruz...
  Devamı
 • Yeni yıla girdik. Birçok kişi hayatında bazı şeyleri daha farklı yapmak, uygun bulmadığı bazı davranışlarından vazgeçmek, daha sağlıklı ve iyi olduğunu düşündüğü yeni alışkanlıklar geliştirmek ister. Sigarayı bırakmak, spora başlamak, yeni bir dil öğrenmek için harekete geçmek, diyete başlayıp kilo vermek bu tür dilek ve kararların başlıcalarıdır...
  Devamı
 • Sokrat, “Sorgulanmamış hayat, yaşanmaya değmez” demiştir. Bu söz birçok düşünürün işaret ettiği “kendini bilmek” anlayışının önemini bir kere daha kuvvetle hatırlatır. Bu anlayışın iki boyutu vardır. Birincisi güçlü yönlerini ve sınırlarını tanımak, ikincisi de kendini diğer insanlarla kıyaslayıp gerçekçi bir değerlendirme yapmaktır...
  Devamı
 • Yöneticilerin ve İK çalışanlarının en büyük yanılgısı, basit gibi gözüken sıradan işlerin herkes tarafından yapılabileceğine inanmalarıdır. Bunun için işi parçalarına bölmek, sonra işin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak tanımlamak ve daha sonra da denetlemek yeterli olarak düşünülür. Oysa en basit iş için bile özel yetenek gerekir...
  Devamı
 • Galilei, engizisyon mahkemesinde hayatını kurtarma karşılığında “Dünya yuvarlaktır ve Dünya Güneş’in etrafında dönmektedir,” iddiasından vazgeçtiğinde, bütün kilise çanları bu haberi coşkuyla duyurdu. Onun görüşünden dönmeyeceğine inanan ve evinde kederle hocasının ölüm haberini bekleyen genç asistan önce hayrete düştü, sonra da öfkeye kapıldı...
  Devamı
 • Özgüven kavramının kültürümüzde zaman zaman farklı ve hatta çelişkili anlamlar ve çağrışımlar taşıdığını gözlemliyoruz. Biraz da birçok alanda örnek aldığımız Amerikan kültürünün etkisiyle olsa gerek, "kendine güven" duygusuna sahip olmaya pek çok özeniyoruz. Sahalarda kaybedenlerin yenildikleri takımın oyuncularına saldırdıklarına, yenilginin nedenini hakem hatalarına bağladıklarına tanık...
  Devamı
 • İki kuşak öncesine kadar anne ve babalarının büyük çoğunluğu “çocuklarını nasıl başarılı yapabilecekleri” konusunda kitaplar okumadan, görüşleri birbirleriyle çelişen uzmanlara kulak kesilmeden sağlıklı çocuklar yetiştirdiler...
  Devamı
 • Bedenin dilini doğru anlamanın ve kullanmanın amacı insanlara üstünlük sağlamak değil, sahip olduğumuz bilgiyle köprü kurarak etkiyi artırmaktır. Böylece mesajımızın ve yaptıklarımızın gücünü pekiştirebiliriz. Aksi takdirde insanları doğru olmayan ölçütlerle yargılar duruma düşer ve sevimsiz görünebiliriz. Çünkü sosyal becerilerle ilgili bilginin amacı araya mesafe koymak değil, bağ kurmak ve yakınlaşma...
  Devamı
 • Merve Emre’nin yeni ve ilgi çekici kitabı, The Personality Brokers, Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesini (MBTI) geliştiren ve sunan iki muhteşem kadının, Katharine Briggs ve kızı Isabel Myers’ın hayatına ve yaptıklarına odaklanan feminist bir bilimsel eser. MBTI dünyada en iyi bilinen ve en yaygın kullanılan kişilik “aracı”...
  Devamı
 • Fırtınalı havada gemiyi limana güvenle ulaştırmaktan kaptan sorumludur. İş hayatı için de durum farklı değildir. İş hayatında, sivil toplum örgütlerinde, spor kulüplerinde veya siyasette kurumların kaderi liderlerine bağlıdır. Bir lider yönettiği kuruma toplumda saygınlık kazandırabilir, pazarda payını artırabilir, toplumun desteğini arkasına alabilir, borsada değerini yükseltebilir...
  Devamı
 • Bir işe kabul edilmek birçok açıdan ilginç bir süreçtir. Çünkü bu süreç, işte kalma süresine bağlı olarak, insanın sadece hayat standardını değil, aynı zamanda hayat kalitesini de etkiler. Bir işe kabul edilmek konusunda en başta bireysel farklar etkilidir. Bu, işe girmek isteyen kişiye sorumluluk yükler. İş aramak konusunda girişimde bulunan kişi, kendisiyle görüşen tarafından değerlendirildiğini bilir...
  Devamı
 • Afganistan ve Irak savaşları ABD ordusunun aldıkları eğitimin geçmiş deneyimlere dayanan ve değişen dünyanın ve çok farklı coğrafyanın ihtiyaçlarına cevap vermek konusunda yetersiz olduğunu ortaya koydu. Günümüz iş dünyasının da benzeri bir dönüşüm geçirdiği için askeri alandan ithal edilen bir kavram olan VUCA ile tanımlandı...
  Devamı
 • Her toplum kendine layık olduğuna inandığı liderleri seçer ve onlar tarafından yönetilir. Hem toplumların, hem de iş hayatında şirketlerin performansı liderlerin performansı tarafından belirlenir. Gerzema ve D’Antonio dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 65’ini üreten 13 ülkede 64 bin kişiyi içine alan bir araştırma yapmışlardır(1)...
  Devamı
 • Bir kurum içinde sonucu çalışanların davranışları doğurur. Ancak çalışanların davranışları da kurum içindeki zihniyetin sonucudur. Kurumda egemen olan zihniyet; değişim yönetimini, çalışan bağlılığını, işe alımları, eğitimleri, yönetici geliştirme anlayışını ve sonuç olarak bütün kurum iklimini etkiler. Kurumun zihniyeti kültürünü, kültürü de performansını belirler...
  Devamı
 • Türkiye’de futbol uzun yıllardır geniş kitleler tarafından birinci derecede ilgi konusudur. Futbol hem Türkiye’de hem de Dünya’da büyük çoğunlukla arka sokaktan gelen çocukların egemenliği alanındadır. Bu egemenlik hem oyuncu olarak sahada hem de hoca ve antrenör olarak kulübede devam etmektedir...
  Devamı
 • Bir yabancı meslektaşım, CV hazırlama ve işe alım görüşmelerini, “kişinin mükemmelliğe en çok yaklaştığı an” olarak değerlendirmişti. Bu söz benim için “zihin açıcı” oldu. Eş arama sitelerindeki özellikler ve iş başvurularındaki özgeçmişler arasında hayret edilecek benzerlikler olduğunu gördüm...
  Devamı
 • Her çalışan yöneticisiyle iyi geçinmek zorundadır. Çünkü gücü elinde bulunduran yönetici, çalışanı işe alma, yükseltme, ücret artışı ve işin yükü ve niteliği ve işten çıkartma kararlarında belirleyicidir...
  Devamı
 • İşyerinde güven ortamının yaratılmasını sağlayan etmenlerden bir tanesi, çalışanların kendilerine değer verildiğini düşünmesidir.   Baltaş grubu tarafından 2008 yılında geniş bir yaş, kıdem ve pozisyon yelpazesinde 1192 katılımcıyla yürütülen çalışma verileri çarpıcı sonuçlar sunmaktadır...
  Devamı
 • Değerler kurumlar için çözümleri pahalılaştırır, zaman kaybına neden olur, gündelik uygulamalarda rekabette geride kalmaya yol açar ve hayatı zorlaştırır. Bireysel olarak da kişinin çıkarına ve hazzına engel olur, heyecanı azaltır. Çünkü değerler sürprizleri azaltır ve öngörülebilirlik sağlar. Değerlerle yaşamak bireyleri olgunlaştırır, denetim ihtiyacını azaltır, çatışmaları önler...
  Devamı
 • Üst Düzey Yöneticinin Başarısında Belirleyici Olarak İnsan İlişkileri “İnsanlar işe IQ’ları nedeniyle alınır, duygusal zekâları nedeniyle yükselir veya işten çıkartılırlar”. Bu çarpıcı ifade, 1995 yılının ortalarında duygusal zekâ kavramı yeni popüler olmaya başladığı dönemde konunun önemini anlatmak için kullanılan güçlü ve iddialı bir mesaj olarak zihinlere yerleşti...
  Devamı
 • Kurumsal şirketler istisnai durumlar dışında en üst noktaya getirecekleri kişiyi kurum içinden önceden belirler ve geliştirirler. Buna karşılık iş alanını genişletmek için yeni bir alana girmek isteyen veya “kurumsallaşmaya” karar veren şirketler ve patron holdingleri kendilerini hedeflerine ulaştıracak bir genel müdür veya moda deyimle CEO aramaya başlarlar...
  Devamı
 • Bir tartışmaya fikrinizi değiştirmek üzere başlamıyorsanız o tartışmadan bir sonuç çıkmaz. Böyle bir tartışmayı, kendi fikrinize daha çok inanarak bitirirsiniz. Çatışma, görüş farklılıkları ve uyumsuz ilişkilerden kaynaklanır. Geleneksel Türk kültürü olumsuz duyguların ifade edilmesini hoş karşılamadığı için, çatışma büyük çoğunlukla uygun olmayan bir durum olarak algılanır...
  Devamı
 • Geçen yazımızda markaya ödenen paranın ürünün kendisine değil, temsil ettiği ve kişinin özlem duyduğu sosyal sınıf ve yaşam biçimine atfedilen değerle ilgili olduğunu konu etmiştik. Kalitenin objektif olarak saptanmasının konunun uzmanları arasında dahi tartışmalı olduğu alanların başında, değerli taşlar, kürk, kozmetik ve şarap gelir...
  Devamı
 • Bir ürünün, ödediğimiz paraya değer olup olmadığına karar vermek için iki ölçü kullanırız...
  Devamı
 • 2000’li yıllardan başlayarak krize giren Amerikan otomotiv endüstrisinin zararları 2007 yılına gelindiğinde sürdürülemez hale gelmiş, 2008 ekonomik kriziyle birlikte denizin bittiğini herkes kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu dönemde Ford’un başında aileden gelen William Clay Ford Jr. vardı ve çıkmazdan kurtulmak için yönetimi devredeceği uygun bir aday arıyordu. Otomotiv sektöründe kendini kanıtlamış iki kişi tarafından teklifi red...
  Devamı
 • Ben çocuk gelişim uzmanı değilim. Ancak iki çocuk yetiştirdim. Bu arada birçok hata yaptım. Mesleğim gereği okuyorum ve okuduklarımı konuşarak, yazarak paylaşıyorum, değerli insanların sorunlarını dinliyorum, çevremdekilerin farklı yaşlardaki çocuklarıyla yaşadıkları sorunları gözlemliyorum. Bunların sonunda geçenlerde Gündem Özel programında yaptığım bir değerlendirmenin beş milyondan fazla paylaşıldığını gördüm...
  Devamı
 • Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde grup maçlarını lider ve yenilgisiz tamamlayarak Türk Futbol tarihinde çıtayı bir basamak daha yükseltti ve bir sonraki aşamada grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan ve bu yılın favorileri arasında gösterilen Bayern München ile eşleşti. Bu eşleşme futbol otoriterleri tarafından, istatistikler ve büyük veri açısından değerlendirilerek, Beşiktaş’a çok az şans verilmesine neden oldu...
  Devamı
 • İnsan davranışını belirleyen kişiliği, yeterlilikleri, değerleri ve alışkanlıklarıdır. Bilgi, insan davranışını değiştiren temel belirleyici değildir. İnsan davranışını değiştiren, aldığı geribildirimlerden yararlanma düzeyidir. İnsan, günlük hayatında çok sayıda dolaylı geribildirim alır, ancak bu geribildirimlerin işine gelmeyenlerini algılamaz veya hesaba katmaz...
  Devamı
 • Yazının en sonunda söylenecek olanı en başta söyleyelim. Kadın ve erkeklerin farklı özellikleri olduğu ve bunların kesin ve değişmez olduğu görüşlerinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen; cinsiyet konusundaki önyargılar halen devam etmektedir. Üstelik bu ön yargılar, kabul edilen ve yadırganan davranışlar açısından, erkeklerden çok kadınlar için geçerlidir...
  Devamı
 • İş hayatının dolu dizgin temposunda, başta yöneticiler olmak üzere herkesin bir aynaya, bir yankıya ihtiyacı vardır. Henüz koçluğun böylesine popüler olmadığı yıllarda çeşitli alanlarda başarılı olmuş kişilerle çalışma fırsatı bulmuştum. Girişimci kişilikleriyle başarılı işler kurup büyütmüş iş liderleri, kurumlarını ön sıralara taşımış profesyoneller, parlak kariyerler inşa etmiş meslek sahipleri, özgün tarzlarıyla say...
  Devamı
 • Yetenek neden önemlidir sorusunun cevabı için şu veriler yeterince inandırıcı olacaktır: Bir kurumda en yüksek performans gösteren yüzde 1, kurumsal çıktının yüzde 10’unu gerçekleştirir. En yüksek performans gösteren yüzde 5, kurumsal çıktının yüzde 25’inin; ilk yüzde 20’deki çalışanlar ise kurumsal performansın yüzde 80’inin gerçekleşmesi sağlar...
  Devamı
 • Ekim ayının ilk günlerinde Türkiye’nin gündemini işgal edecek konulardan biri, 2018 Dünya Kupası’na katılım için sonucu belirleyecek İzlanda ve Finlandiya maçları olacaktır. Bu maçlardan ilki İzlanda ile oynanacaktır...
  Devamı
 • 1983 Yılında uygulamaya başladığımız “Stresle Başaçıkma Seminerlerinde” insanları strese sokan uzun listeler dinlerdik ve çok kere bazıları için mutsuzluklarının nedeni olan konuların, bazılarına “değersiz, anlamsız hatta gülünç” geldiğini fark ettim...
  Devamı
 • Mutlu insanlar mutluluğun çok arzulanan bir amaca ulaşmak olmayıp bir yolculuk olduğunu bilir ve bunu gerçekleştirmek için hayatlarının farklı alanlarında çaba harcarlar. Aşağıdaki yazıda hayatından memnun ve bu memnuniyeti çevresine yayan insanların sahip oldukları özellikler anlatılmıştır. İlişkiler Kalbini açabileceği bir veya iki yakın arkadaşı olanların daha mutlu olduğu bilinir...
  Devamı
 • Sık sık yazılı ve görsel medyada, dünya genelindeki mutluluk düzeyi konusunda yapılan bir takım araştırmalar yayınlanmaktadır. Bu araştırmaların güvenirliği ve buna bağlı olarak inanılırlığı, okurlar ve bazen de uzmanlar tarafından kuşkuyla karşılanır. Bu nedenle dünyanın çeşitli yerlerinde mutluluk araştırmaları yayınlayan ve şaşırtıcı bilgilerle kamuoyunu etkileyen kuruluşları kısaca tanıtmak istiyorum...
  Devamı
 • Yetenek konusundaki temel yanılgılardan biri, yeteneğin ve zekanın iş performansının bir belirleyicisi olduğu görüşüdür. Eğitim hayatında elde edilen başarıyı kişi tek başına gerçekleştirir. Oysa iş hayatında ne yaparsak mutlaka insanlarla birlikte yaparız...
  Devamı
 • Kurumsal şirketlerin yetenekleri hayatlarının erken dönemlerinde bularak kendi yapılarına dahil etmeleri ve onlara geleceğin yöneticileri olarak yatırım yapmalarının Türkiye’deki geçmişi 20 yıl öncesine dayanır. Meslek hayatımda bu tür projelerin ilk uygulanmaya başladığı dönemlerden itibaren içinde bulunma ve büyük topluluklar içinden seçilmiş bu gençlerin gelişim projelerinde onları tanıma fırsatım oldu. Yetenek a...
  Devamı
 • George Washington Üniversitesi’nden iki İranlı akademisyen (S.S. Rahman ve H. Askari) 2010 yılında, İslam ülkelerinin ne ölçüde İslami olduklarını ve ekonomik İslami ilkelerini ne düzeyde uyguladıklarını araştırdı...
  Devamı
 • Günümüzde insanları harekete geçirmek için kullanılan güdüleme (motivasyon) yöntemleri büyük ölçüde endüstri dönemine ait olan, “denetle ve yönet” anlayışının izlerini taşımaktadır. Bunun birçok nedeni vardır. Bu nedenlerin başında pazarı etkileyen esas gücün üreticilerden tüketicilere; kurumlardan da bireylere geçmiş olması gelmektedir...
  Devamı
 • Çekişmeden pekişilmez. Türk Atasözü Çatışmayı, ihtiyaç, amaç veya fikir ayrılıklarından doğan bir rekabet olarak tanımlayabiliriz. Birlikte çalışan kişiler arasında çatışma olması sadece kaçınılmaz değil, çok da olağandır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda çelişen çıkarlar kadar ortak noktalar da mutlaka vardır...
  Devamı
 • Bu sayfayı okumaya niyetlenenler bir futbol yazısı ile karşılaşmayı düşünmezler. Futbol Türkiye’de geçmişte erkeklerle sınırlı, günümüzde kadınları da içine alan, yaş ve toplumsal katman farkı olmaksızın, geniş kitlelerin ilgisini çeken, hem ekonominin hem psikolojinin hem de birçokları için hayatın merkezinde olan bir konudur...
  Devamı
 • İş hayatında kadın ve erkeklerin aldıkları finansal kararlar arasındaki farklar ilgi çekmiş, risk alma ve riskten kaçınma konusu çok sayıda araştırma ile incelenmiştir. Finansal kararlarda genel olarak kadınların erkeklere kıyasla daha az risk aldığı kabul edilir. Bu durum meslek seçimlerinde de kendini ortaya koyar...
  Devamı
 • 2000’li yıllardan başlayarak krize giren Amerikan otomotiv endüstrisinin zararları 2007 yılına gelindiğinde sürdürülemez hale gelmiş, 2008 ekonomik kriziyle birlikte denizin bittiğini herkes kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu dönemde Ford’un başında aileden gelen William Clay Ford Jr. vardı ve çıkmazdan kurtulmak için yönetimi devredeceği uygun bir aday arıyordu. Otomotiv sektöründe kendini kanıtlamış iki kişi tarafından teklifi red...
  Devamı
 • İnsanların kararları duyguları tarafından etkilenir. Ne kadar gayret edersek edelim, en basit kararlarımızda bile duyguların etkisi vardır. Bunu kabul etmek zor gelse de, insan beyninin yapısı bazı hataları yapmaya çok yatkındır. Bu hataların önemli sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olduğu alanlardan biri işe alım görüşmeleridir...
  Devamı
 • İnsanların karar süreçlerinde birbiriyle çatışan iki sistem etkilidir. Bunlardan biri akıllı ancak zayıf ve yavaş olan “düşünen beyin” (reflective brain); diğeri ise düşüncesiz (buna bazen aptal da diyebilirsiniz) ancak güçlü ve hızlı olan “hisseden beyin” (reflexive brain)...
  Devamı
 • Dün yaptıklarımızı tekrarlayarak başarılı olamayacağımız bir dünyada yaşadığımızı herkes biliyor. Ancak bu bilginin günlük etkinliklerimiz üzerindeki etkisinin çok az olduğu da herkesin malumu olan bir başka gerçek.   2027 Yılında yaşayacağımız, bugün yaptıklarımızın (veya yapmadıklarımızın) sonucunda gerçekleşecektir. Benzer durum kurumlar için de geçerlidir...
  Devamı
 • İnsanlara mutlu olmak için neye ihtiyaçları olduğu sorulduğunda en sık dile getirilen iki dileğin birincisi “para”, ikincisi ise “zaman”dır. 1990'lı yılların sonunda katıldığım Amerikan Eğitimciler Birliği'nin bir toplantısında duyduğum bir söz beni çok etkilemişti. "Hız tanrıdır, zaman da  şeytan"...
  Devamı
 • 1980'li yılların başlarından başlayarak, uzun yıllar yönettiğim zaman düzenleme seminerlerinde, katılımcıların büyük bir istek ve iştahla geldiğini görürdüm...
  Devamı
 • Geçen yazımızda iş özel yaşam dengesini kurmak konusunda, kişinin yaptığı iş ile hayattaki varlık nedeni arasında köprü kurmasının önemli olduğunu belirtmiştik. Bir anlamda kişinin biri işi yaparken aldığı haz, o işten kazandığı parayı harcarken aldığı hazdan fazlaysa, kişi iş özel yaşam dengesini kurarken daha az zorlanır. Bu noktada yaptığı işe yüklediği anlam önem kazanır...
  Devamı
 • İnsan anlam arayan bir canlıdır. İnsanın yaptığı iş üzerinde kontrol imkanı varsa, iş belirli ölçüde sınırlarını zorluyor ve başarı duygusu yaşatıyorsa ve gayret ile ödül arasında bir ilişki varsa, kişi o işte anlam bulur ve yaratıcılığını ortaya koyma fırsatı bulur. Teknolojideki gelişimin sonucunda web’in yol açtığı gelişim hayatımızı ve çalışma biçimini kökten değiştirmiştir...
  Devamı
 • “Gevşe, stresten kaçın, bu kadar sıkı çalışma, arkana yaslan…” Bu tür ifade ve tavsiyelere sağlıklı yaşamak konusunda sık rastlanır. Ancak bunu doğrulayan hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Tam tersine yukarıdaki tavsiyeler sağlık için ciddi tehlikeler doğurabilir...
  Devamı
 • İş hayatında başarılı insanların kendilerine kurdukları çeşitli tuzaklar her zaman ilgimi çekmiştir. Bu tuzakların başında “geçmişte kendilerini başarıya götürmüş özelliklerini mutlak doğru ve her zaman geçerli kabul etmek” gelir...
  Devamı
 • Çay kuşu, çay taşıyla vurulur.   “Her sorunun hızlı, kolay, ucuz ve yanlış bir çözümü vardır.” Bu çözüm, bir sonraki sorunun temelini oluşturur. Hemen her konuda köklü ve kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engel, tek vuruşa dayanan çözüm önerileridir...
  Devamı
 • Geçen yazımızda hangi alanda olursa olsun kurumların kaderinin liderler tarafından belirlendiğini ve ahlaki açıdan sorunlu olan liderlerin kurumlarını felakete sürüklediğini yazmıştık.* Bu yazımızda ise yönetim becerileri açısından kötü liderlik özelliklerini konu edeceğiz...
  Devamı
 • Liderlik hangi alanda olursa olsun, kurumların kaderinin belirleyicisidir. İyi liderlerde bulunması gereken birçok niteliğin kötü liderlerde de bulunduğunu görüyoruz. İyi liderlerde bulunması beklenen nitelikler arasında ilk akla gelen zekâ, sosyallik, insanları ikna etme, yüksek hayat enerjisi ve kararlılık gibi kişilik özellikleri, liderin iyiliğinin ya da kötülüğünün belirleyicisi değildir...
  Devamı
 • Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Çocuklarına veya ebeveynlerine bakmak için çalışma hayatına daha sık ara veriyor. Maaşlarından daha fazla tasarruf yapıyorlar, fakat daha çok parasızlık çekiyorlar. 25-34 yaşları arasında kadınlar ve erkekler benzer miktarda para tasarruf ediyor, ancak bunu farklı alanlara yönlendiriyorlar. Erkekler daha çok araba, kadınlar ise dayanıklı tüketim eşyası veya hizmete para harcıyorlar...
  Devamı
 • İnsan kaynakları alanında çalışanlarla yapacağınız herhangi bir 15 dakikalık sohbette “yetenekli çalışanları bulmak”, “ yeteneği elde tutmak”, yetenekli çalışanlar için gelişim programı yapmak”, “kurumun geleceğinin emanet edileceği yetenekleri memnun etmek” cümlelerinden birini veya birkaçını duymamanız mümkün değildir. Çünkü Amerikan literatüründen dilimize geçmiş ola...
  Devamı
 • Bu yazıyı spor psikolojisi alanında Dünya’nın en saygın isimlerinden biri olan Bill Beswick’in “Odak Noktamız Futbol” kitabının Remzi Kitabevi’nden yayınlanan Türkçe basımına sunuş olarak yazdım. Bu kitap sadece futbol için değil,  genel olarak spor alanında psikolojiden etkin bir şekilde nasıl yararlanılabileceğini uygulamalı olarak sade bir dil ile anlatmaktadır...
  Devamı
 • Her toplum kendine layık olduğuna inandığı liderleri seçer ve onlar tarafından yönetilir. Hem toplumların, hem de iş hayatında şirketlerin performansı liderlerin performansı tarafından belirlenir. Günümüz dünyası her alanda ağırlıklı olarak erkekler tarafından yönetilmektedir. Aşağıda yer verdiğimiz araştırmanın sonuçlarına göre; ne ülkelerin, ne de büyük şirketlerin performansı toplumların geniş kesimlerince yeterli bulunmaktadır...
  Devamı
 • Liderlik konusunda sayısız tanım vardır. Benim tercih ettiğim tanım son derece sadedir. Liderlik etkilemektir. Etki de ilişki kurarak gerçekleşir, bunun için de yaklaşılabilir olmak gerekir. Liderlik ve yöneticiliği ayıran sayfalar dolusu tanım vardır. Ben bu tanımların vurgulamak istedikleri inceliklere önemli ölçüde katılmakla birlikte, bu iki kavramın kesiştiği çok büyük bir ortak payda olduğuna inanıyorum...
  Devamı
 • Ülkeleri, siyasi partileri, şirketleri, spor kulüplerini, sivil veya resmi organizasyonları önce başarıya, sonra felakete aynı kişi götürür. Bu kişi kurumun veya sistemin başında olan liderdir. Lider, yönettiği kurumun kültürüne damgasını vurur. Liderin kişiliği ve duygusal dalgalanmaları, birlikte çalıştığı kişilerle olan ilişkisini etkiler...
  Devamı
 • Hangi alanda olursa olsun, uzman görüşlerindeki isabet oranı çok az araştırmaya konu olmuştur. Bu uzmanlar, astroloji konusunda olduğu gibi, bütünüyle genel ifadeler içeren ve sonuçları denetlemenin imkansız olabildiği alanlarda veya spor, siyaset, ekonomi gibi, sonuçları nispeten ölçülebilir alanlarda öngörülerde bulunurlar...
  Devamı
 • Üçüncü bin yılda iş hayatının yapısı ve buna bağlı olarak çalışanların kariyer planları bütünüyle değişmektedir. Bu değişiklik, teknoloji ve beceri geliştirmeye yönelik olmanın yanı sıra değer sistemi ve zihniyet değişimi ile ilgilidir. Şöyle bir örnek açıklayıcı olabilir. Çok iyi bir satranç oyuncusu olduğunuzu düşünün. Birdenbire önünüzdeki satranç tahtasını kaldırıyorlar ve bir...
  Devamı
 • Din kitaplarında da yer alan temel ahlaki ilkelerinden biri "Sana nasıl davranılmasını istiyorsan, sen de başkalarına öyle davran" dır. Bu sözün sınırını, günlük hayatın genel akışı içinde, başkalarına kötülük yapmamak olarak çözecek olursak, akla yakın gibi gözükür...
  Devamı
 • İnsanlar en çok başkaları tarafından aldatılmaktan korkar ve hemen herkes yargılarındaki tutarlılığa güvenir. Bu durum özelikle hayat arkadaşımızla veya romantik ilişkilerimizde yaptığımız seçimler için geçerlidir. Duygusal ilişki içinde olduğumuz kişiler konusundaki seçim ölçütlerimizin bütünüyle kendimize özgü olduğuna inanırız...
  Devamı
 • Psikoloji bilmeyen ve psikoloji üzerinden para ve ün kazanmaya çalışanların, kullanıma soktukları sahte mesajlardan biri “hayallerin peşinden gitmek”tir. Bu kişilere göre, başarılı insanların hepsi işe önce hayal ederek başlamışlardır. Kişi hayalinden vazgeçmez ve çok çalışırsa mutlaka hedefine ulaşır. Bunun için bağlamından kopartılmış bazı özdeyişler temel mesajı güçlendirir...
  Devamı
 • İnsanlar para ve varlıkları konusunda karar verirken kişisel çıkarlarını en üst düzeye çıkartacak seçenekleri düşünür ve kendilerine en yüksek yararı sağlayacaklarına inandıkları şekilde karar verirler. Bu görüş kişinin GSM operatörü veya benzin istasyonu tercihi konusunda geçerli olabilir. Bazı psikologlar da, yarar konusunu yaşam doyumu veya “mutluluk” olarak düşünürler...
  Devamı
 • Bütün insanlar hayatta başarılı olmak ister ancak herkes başarılı olamaz. Son yıllardaki en yaygın görüş, başarının yolunun her şeyden önce “istemek”ten geçtiğidir. Motivasyon toplantılarında konuşmacılar, kitaplarda yazarlar “önce iste” derler. Bazılarına göre başarının veya mükemmelliğin yolu da, modeli de bellidir. Bu yolu ve modeli izleyen herkes başarılı olabilir...
  Devamı
 • Birçok kurumda hizmet kalitesinin düşüklüğünün temel nedeni, bazı işlerin özel bir yetkinlik veya yetenek gerektirmeyecek kadar basit olduğuna inanmaktır. Garsonluk, çağrı merkezi operatörlüğü, marketlerde kasiyerlik, mağaza satış danışmanlığı, şoförlük, kargo dağıtıcılığı, özel hastanelerde hasta kabul sorumlusu gibi işler herkesin yapabileceği işler olarak görülür...
  Devamı
 • Pazarlama bölümünün başına getirildikten iki yıl sonra Turan Örnek, işten ayrılıp Bodrum'a yerleşmeyi ve bir cafe-bar açmayı düşünmeye başladı. Turan, çalıştığı şirkete üniversiteyi bitirdikten hemen sonra, 12 yıl önce bir MT programına dahil olarak katılmıştı. Pazarlama konusundaki birikimi, yenilikçi fikirleri bulup çıkartmadaki becerisi ve araştırmacılığı şirketin yeni iş alanlarına girmesine imkân sağlamıştı...
  Devamı
 • Yeni yılın ilk sayısında geçen yazımızın devamı olarak, hayatımızdaki önemli kararlardan birinde rol oynayan akıldışı özelliklere odaklanacağız. İnsanların hayatlarında verdikleri üç önemli karar vardır. Bunlar, “nerede yaşayacağım?”, “ne yapacağım?” ve “bunu kiminle yapacağım?” sorularının cevabıdır...
  Devamı
 • Dergilerin Aralık ayı yayınlarında geçmiş yılın değerlendirmesi, yeni yılla ilgili öneriler ve umutların gerçekleşmesi için dilekler yer alır. Bu nedenle ben de bu yazımda okuyucular için ilişkilerini değerlendirmeleri ve hayat planlarında varsa, yeni ilişkiler kurmaları konusunda kendilerine ışık tutacak bilgiler derledim. Bu bilgilerin aynı zamanda öngörülebilir yanılgılarımız konusunda da uyarıcı olmasını dilerim. “Ben Farklıyım” ...
  Devamı
 • Yöneticilerin beklentilerini şekillendirirken, çalışanların onları dikkatle izlediğini, kendileriyle ilgili beklentileri isabetle sezinleyerek, aynen karşılığını verdiklerini hatırdan çıkarmamaları gerekmektedir. Harvard Üniversitesi profesörlerinden Robert Rosenthal 1969 yılında bir ilkokulda araştırma yapmayı planladığı zaman, psikoloji tarihinde dönüm noktası olacak bir bulguyla karşılaşacağını bilmiyordu...
  Devamı
 • Büyük çoğunluğumuz dünyayı olduğundan daha adaletli ve iyi bir yer olarak görürüz. Ancak gelecekle ilgili öngörülerimizin çoğu gerçekleşmez. Kendimize koyduğumuz birçok hedefe ulaşamayız. Sahip olduğumuz özelliklerin çoğunu gerçekte olduğundan daha yüksek değerlendiririz...
  Devamı
 • “Davranışı belirleyen sonucudur”. Davranışçı psikolojinin temel ilkesi bu kadar basittir. Bir davranışın ortaya çıkmasını istiyorsan ödüllendir, istenmeyen bir davranışı ortadan kaldırmak istiyorsan da cezalandır. Hayvan terbiyesi için geçerli olan bu sistem çok uzun yıllar insanlar için de kullanıldı. İş hayatında hala birçok yönetici, performansı ve verimliliği artırmanın ve hatta mükemmelliği teşvik etmenin en et...
  Devamı
 • Bazen yazıya bir hikaye ile başlamak, okuyucuya konuyu kavratan en kestirme yoldur. Ben de bu yazıya böyle bir hikaye ile başlamak istedim. Yaşlı bir adam bir lisenin yanında ev alır. Öğleden sonraları istirahate çekilen ve uyuyan adamın, gençlerin oyun oynarken birbirleriyle tartışmaları, bağrışmaları ve çıkardıkları gürültü nedeniyle huzuru kalmaz...
  Devamı
 • Son zamanlarda ilgimi çeken bir konu şans, talih ve kaderin tanımı ve bunun insan hayatındaki yeri. Özellikle futbola yakın olduğum zamanlarda bu kavramların çok fazla kullanıldığına ve gerçek anlamlarını aşan yüklemeler yapıldığına tanık oldum. Bu konuyu seminer gruplarına getirdiğimde de katılımcılar arasında farklı görüşler olduğunu ve konunun heyecan yarattığını gördüm...
  Devamı
 • Farkında olsak da olmasak da zihinsel olarak iki farklı dünyada yaşarız. Bu dünyaların birinde sosyal normlar, diğerinde ise piyasa normları egemendir.1 Zihninizde, başrollerinde aynı şirkette çalışan otuz yaşlarına yakın iki gencin olduğu şöyle bir senaryo canlandırın. Genç erkek iş arkadaşı hanımı yemeğe davet eder. Hanım biraz tereddüt eder ve daveti kabul eder...
  Devamı
 • Dünyanın temel yapı taşı bireyler değil, topluluklardır. Toplulukları da ilişkiler biçimlendirir. İlişkiler insanların potansiyelini harekete geçirir. Farklı insanlar, farklı ilişkiler, farklı koşullar insanları geliştirir, dönüştürür. Toplulukları da dönüştüren liderlerdir. Eğer bir lider, topluluğa bir anlam duygusu verebiliyorsa, topluluğu harekete geçirir...
  Devamı
 • Uzun yıllardır TED izleyicisi olduğum için, bu platformun başarısına büyük bir hayranlık duymuş ve oluşma sürecini merak etmişimdir. Bu yazı TED’i izleyen ve benzer merakı paylaşanlar için kaleme alınmıştır. Yirmi birinci yüzyılda yeni fikirlerin para yerine geçen bir değer taşıdığına tanık oluyoruz...
  Devamı
 • Türkiye’den Esintiler Geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlediği pro-lisans kursunda üçüncü kez birinci lig antrenör adaylarının önüne çıktım. Kurs katılımcılarının yarısını daha önce Milli Takım ve Galatasaray’daki çalışmalarımdan tanıyordum. Onlara bir soru sorarak başladım: “Bir antrenörün başarısında rol oynayan faktörler nelerdir?” Cevaplar dört başlık altı...
  Devamı
 • Freud mutlu ve sağlıklı yaşamın anahtarını üç kelimeyle özetlemiştir: “Lieben und arbeiten” (sevmek ve çalışmak). Çünkü bu iki duygu insanı kendi gündelik ihtiyaçlarını aşan daha anlamlı amaçlara bağlar. Çalışmak insanın toplumla ve daha önemlisi gerçek hayatla arasındaki bağı oluşturur...
  Devamı
 • İnsanı diğer canlılardan ayıran birçok özellik vardır. “İnsan sosyal hayvandır”, “insan gülen tek canlıdır” vb. tanımlar herkesin malumudur. Ancak insanı diğer canlılardan ayıran en belirleyici özellik “geleceği planlamasıdır”...
  Devamı
 • Yapıcı, verimliliği teşvik eden çalışanların çalışmaktan mutluluk duydukları bir kurum kültürü yaratmak önemli ölçüde iş liderinin sorumluluğundadır. İş lideri kuruma ve kurum iklimine damgasını vurur...
  Devamı
 • İletişimde en büyük beceri, söylenmeyeni duyabilmektir. Peter Drucker Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır Hz.Mevlana İnsanlar arasındaki ilişkinin kalitesinin temel belirleyicisi iletişimdir. İnsanların hayat başarısı, güçlü yönlerini kullandıkları bir iş yapmak, ilişkilerini iyi yönetmek ve bunun sonucunda oluşan yeterlilik duygusudur. İş hayatında her kurumda iletişim eğitimi verilir...
  Devamı
 • Geçen yazım “Değerlerin Değeri” başlığını taşıyordu. Gelecek yazı ise ağırlıklı olarak kurumsal hayatı, ancak doğal olarak gündelik hayatı da içine alacak. “Değerlerin Değeri”, alışık olduğumdan daha fazla ilgi gördü. Bazı dostlarım “laik eğitim sisteminin” değerlerinin farkında olmayan bireyler yetiştirdiği konusunda, kendilerince haklı serzenişlerde bulundu...
  Devamı
 • İnsanların karar ve davranışlarına yön veren değerlerdir. Gün içinde verdiğimiz önemli veya önemsiz her türlü kararın arkasında değerler ve ona bağlı inançlar vardır. Öğle saatinde uzayan bir toplantıya ara verip yemeğe gitmek veya bir sandviç ısmarlayıp hem çalışıp, hem yemek yemek konusundaki karar da; iş yerinde yolsuzluk yapan birini yönetime bildirmek veya bildirmemek de değerlere bağlıdır. Önemsiz kararlarda değerler...
  Devamı
 • Toplantılarda ve özellikle kişilik psikolojisi üzerine konuştuğumuz oturumlarda bize sıklıkla “Kişilik değişir mi?” veya “İnsanlar ne kadar değişir?” soruları yöneltilir. Konuya atalarımızın gözünden baktığımız zaman ortaya çıkan durum iç karartıcıdır. “İnsan yedisinde neyse...” veya “Can çıkar...” diye başlayan cümleleri tamamlamakta zorluk çekmeyiz...
  Devamı
 • Ekonomik gelişmeleri inceleyen pek çok uzman, özellikle gelişmiş ülkelerde sürekli ekonomik büyümenin bir politik amaç olmaması gerektiğini söylemektedir. Örneğin Almanya’da yapılan bir araştırmada, katılımcıların büyük çoğunluğu “geleceği düşünmek ve planlamak” konusundaki gayretleri abartılı bulduklarını ve bugüne ve kendilerine daha çok önem verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir...
  Devamı
 • Doksanlı yılların sonuydu, yakın bir arkadaşımla bir akşam sohbet ediyorduk. Bana borsadan para kazanmanın ne kadar kolay olduğunu anlatıyordu. Bunun için yapılması gereken tek şeyin, ekranda gösterdiği grafikleri anlamak olduğunu söylemişti. Ona göre bu çizgileri anladıktan sonra her şey çok basitti. Ben onun işaret ettiği çizgilerden bir şey anlamamıştım, ama o sıradaki özgüvenine gıpta ettiğimi hatırlıyorum. Benim arkadaşımın hikayesinde o...
  Devamı
 • Tarih boyunca yaşanan iyi ve olumlu gelişmeler, liderlerin gücüne, aklına ve başarısına mal edilir. O zaman yaşanmış kötülükleri ve felaketleri de kötü liderliğe bağlamak gerekir. Kötü liderlik iki bağlamda ele alınabilir: Birincisi evrensel ahlaki ilkelerden yoksun liderlik, ikincisi ise yetersiz ve etkisiz liderlik olarak tanımlayabileceğimiz, beceriksiz liderliktir. Harvard Üniversitesi her yıl, dünyanın her yerindeki genç, yetiş...
  Devamı
 • Ebedi Liderlik“Lider doğulur mu, yoksa olunur mu?” Tarih kadar eski bu soruya doyurucu bir cevap bulmak kolay değildir. Liderliğin zaman içinde değişen özellikleri, bu soruya cevap vermeyi zorlaştırır. Günümüzde sadece politik alanda ve iş hayatında değil, sivil toplum örgütleri ve spor kulüpleri dahil her türlü kurumda gerçek liderlere ihtiyaç duyulmaktadır...
  Devamı
 • Dünyayı anlamanın yolu, deney yapmaktan geçer. Bilim insanları bir eşyayı düşürür, kendilerine elektrik akımı verir, objeleri ısıtır, nesneleri en ufak parçalarına ayırır, röntgen ışınlarını kendi üzerlerinde denerler. Bilim insanları bunu defalarca tekrarlar ve bulgularını o koşular için genel geçer kurala dönüştürürler...
  Devamı
 • Ekip Çalış(ama)masında Türkiye GerçeğiGeçmişte çömlek yapar, yaptığımız çömlekleri pazara götürür satar ve kimseye güvenmeden yaşayabilirdik. Günümüzde ise en basit bir iş için bile başkalarına ihtiyacımız var. Bu nedenle sadece hayatımızı sürdürmek için değil, başarılı olmak ve ortaya bir şey koymak için de başkalarına ihtiyacımız var...
  Devamı
 • Çalışan Bağlılığı Efsanesi“Bir yerde ne kadar derin bir çukur kazarsanız kazın, ikinci bir yerde çukur kazmış sayılmazsınız”. Bu satırları ilk okuduğumda bana anlamsız gelmişti ve tekrar okuyup anlam vermeye çalışmıştım. Çünkü bu ifadenin sahibi, düşünce sistematiği konusunda çok sayıda kitabın yazarı Edward de Bono’dan başkası değildi...
  Devamı
 • Çalışan Bağlılığı EfsanesiYöneticilerin kişilik psikolojisini bilmeleri, işe alımda, astlarını ve kendilerini yönetmede çok büyük yararlar sağlar. Çünkü kişilik psikolojisi bilgisi, kişinin kendisini değerlendirmesine, duygu ve davranışlarını yönetmesine ve insanlara karşı empati geliştirmesine yardımcı olur. Sahip olduğu özelliklerin bazı işleri yapmasını kolaylaştırdığını, bazılarını da zorlaştırdığını anlayan ve bunu içine si...
  Devamı
 • insanlar neden calışır nasıl daha iyi çalışırTürkçede güdü olarak kullandığımız motivasyon kavramının içine, bireyin amacı, yeterliliği ile ilgili inancı, duyguları, değerleri, beceri ve ilişkileri girer. İnsan, anlam arayan bir canlıdır. İnsanın yaptığı iş üzerinde kontrol imkanı varsa, iş belirli ölçüde sınırlarını zorluyor ve başarı duygusu yaşatıyorsa ve gayret ile ödül arasında bir ilişki varsa, kişi o işte anlam bulur...
  Devamı
 • Duygularımız ve KararlarımızHer gün çok sayıda karar veriyoruz. Bunlardan bazıları sabah kalkınca ne giyeceğimiz veya gittiğimiz restoranda önümüze koyulan menüden ne seçeceğimiz gibi sıradan ve hayatımızı etkilemediğini düşündüğümüz kararlar. Bazıları üniversite tercih listesini doldururken hangi mesleği seçeceğimiz veya hayatımızı kiminle birleştireceğimiz gibi çok daha önemli kararlar...
  Devamı
 • Güçlü Yönlerin Sınırları“… Seçtiğiniz alanda başarıyı ve doyumu yakalamak için güçlü yönlerinizi bulma, tanımlama, uygulama ve geliştirme konusunda usta olmalısınız. Bu kitabı okudukça odak noktanız değişecek: Güçsüz yönlerinize olan merakınızdan kurtulup güçlü yönlerinizi keşfedecek ve onların tadına varacaksınız…” Bu satırlar, M. Buckingham ve D...
  Devamı
 • Bütün sosyal ilişkilerin temeli güvendir. Böylece insanların çatışmasız, korkusuz ve kaygısız yaşamaları mümkün olur. Güven duygusunun zayıf olduğu şirketlerde çalışanların enerjisi dedikodulu, kaygılı senaryolara gider. Buna karşılık yüksek güven, çalışanlar arasında yaratıcılık ve işbirliği doğmasına imkan verir. Güveni oluşturmak için en büyük rol iş liderlerine düşer...
  Devamı
 • İş yaşamının yükselen beklentilerini karşılayabilmek için, bir yandan başarı yönelimi yüksek bireyleri işyerine çekmek, diğer yandan onlara kendilerini gerçekleştirecek ortamı hazırlamak, yarının yöneticilerinin görevlerinin başında gelecektir. "İş, insanı tatmin etmeye yetmez. Enerjimi işe vermeyi aklımdan bile geçirmem. Kendimi işten soyutladım; yalnızca bir gelir kaynağı olarak bakıyorum...
  Devamı
 • Geçen yazımızda toplum kaynaklarından daha fazla pay alan varlıklı insanların trafik kurallarına uymak, kendilerine sunulan bir imkanı paylaşmak, müzakerelerde dürüst olmak gibi durumlarda; düşük gelir düzeyindekilere kıyasla daha bencil ve etik dışına çıkmaya eğilimli olduklarını ortaya koyan araştırmaları konu etmiştik. Ayrıca Paul Piff’in oynattığı ve şikeli olduğu önceden açıklanan monopoli oyununda, oyunun hemen başında öne ...
  Devamı
 • Son beş yıldır yönettiğim seminerlerde ve geniş topluluklara dönük yaptığım konuşmaların birçoğunda katılımcılara ve dinleyicilere şu soruyu soruyorum: "Geçmiş işlerinizden başlayarak bugüne kadar olan iş hayatınızı düşünün, çeşitli nedenlerle hizmet aldığımız yerlerdeki gözlemlerinizi de katın ve şu soruya cevabınızı önünüzdeki kağıda yazın: "İnsanlar potansiyellerinin ne kadarını iş hayatına yansıtıyor?&q...
  Devamı
 • İnsanların hayat kalitesini belirleyen, başkalarıyla girdikleri karşılıklı etkileşimlerin kalitesidir. çünkü çok az etkileşim "nötr"dür. İnsanlar arası etkileşimlerin bütününe yakını olumlu veya olumsuzdur. Bunların arkasındaki güçlü mesaj ya "varsın - önemlisin" veya "yoksun –önemsizsin" şeklindedir...
  Devamı
 • İnsanlar dünya üzerinde var olmaya başladıkları dönemden bu yana toplu halde yaşamışlardır. Bunun sonucu olarak yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, yapılan bir iyiliğe karşılık vermek gibi bazı özellikleri de arkaik olarak kazanmışlardır. İnsanlığın "avcılık-toplayıcılık" döneminde avcının avladığı ve tek başına tüketemeyeceği büyük hayvanı paylaşması, kendisinin eli boş döndüğü dönemde karşılık görmesine imkan vermiştir...
  Devamı
 • Güven, insan hayatında yemek ve içmekten hemen sonra, cinsellikten önce gelecek kadar temel bir ihtiyaçtır. Gerek iş hayatında, gerek sosyal hayatta gerekse kişinin eşi veya partneriyle kurduğu en mahrem ilişkide, ilişkinin kalitesini, güven belirler. İş Ortamında Güven Güven soyut ve elle tutulamayan bir kavram (intangible) olmasına rağmen, son derece somut ve maddi (tangible) sonuçlar verir...
  Devamı
 • Medyada kendi alanlarında başarılı ve toplumun önde gelen kişileriyle yapılan görüşmelerde öne çıkan ve özenle vurgulanan bir nokta vardır. Bu özellik "özgüven"dir. Yazılanlara inanacak olursak, başarıya giden yolun özgüvenden geçtiği konusunda hiç şüphemiz kalmaz. özgüven, "başkaları beni nasıl görüyor?" sorusunun cevabını verir...
  Devamı
 • Ekipler bir organizasyon içinde var olan ve o organizasyonun dinamiklerinden etkilenen insanlardan oluşur. On yılı aşkın bir süredir ekip çalışması, bütün sorunların çözümü için temel araç olarak görülmüştür. Oysa birçok başarısızlığın arkasında ekip çalışmasıyla ilgili sorunlar yatmaktadır...
  Devamı
 • İnsanlar sanıldığı gibi akılcı canlılar değil, akla uyum sağlamak için bahaneler üreten canlılardır. Bugün Türkiye’de politik ortamda pozisyon almaya çalışan medya ve onların seslendiği halk kitleleri, kendilerini yakın tarihte ender görülecek büyüklükte bir sağırlar diyaloğunun içinde bulmuş durumdadır. Benzer bir tartışma, spor alanında Fenerbahçe’yle ilgili şike kararı çerçevesinde de yaşanmaktadır...
  Devamı
 • Güven, açıklık ve dürüstlük, bir çalışma ortamında işbirliğinin ne ölçüde gerçekleşeceğini belirler. Güven duygusu, sağlıklı bir ekip çalışmasının temelini oluşturur Bugüne kadar yaptığımız "Ekip Oluşturma ve Geliştirme Semineri"lerinde insanların temel değerleri ve benlik algıları ile ilgili olduğu için geliştirilmesine en çok çaba harcadığımız konu bu olmuştur...
  Devamı
 • Güven konusunda ilk kez ayrıntılı olarak, kurumsal eğitimciliğimin ilk yıllarında, "Ekip Oluşturma Geliştirme (EOG)" seminerinde katılımcılara oynattığımız bir oyun üzerine, düşünmeye başladım. "Mahkum İkilemi" adıyla da bilinen, bizim "Kartallar-Şahinler" olarak farklı bir kavramsal boyuta taşıdığımız simülasyon, gerçekte ilkokul çocuklarının bile kolayca kavrayacağı bir temele dayanıyordu. İki gruba ayrılan katılımcılar, ...
  Devamı
 • İnsanlar sanıldığı gibi akılcı canlılar değil, akla uyum sağlamak için bahaneler üreten canlılardır. Bugün Türkiye’de politik ortamda pozisyon almaya çalışan medya ve onların seslendiği halk kitleleri, kendilerini yakın tarihte ender görülecek büyüklükte bir sağırlar diyaloğunun içinde bulmuş durumdadır. Benzer bir tartışma, spor alanında Fenerbahçe’yle ilgili şike kararı çerçevesinde de yaşanmaktadır...
  Devamı
 • İnsanların özlerinde dürüst olduğunu, ancak koşulların onları baştan çıkardığını söyleyenler olduğu gibi; insanın doğası gereği yoldan çıkmaya eğilimli olduğunu söyleyenler de vardır. Bir araştırma grubu konuya bilimsel bir cevap bulmak için, insanlara zaman içinde birden fazla hile yapma fırsatı vererek ne olduğunu anlamaya çalışmıştır...
  Devamı
 • Türkiye'de herkesin uzmanı olduğu iki konu vardır. Bunlardan biri politika, diğeri de futboldur. Bu iki konunun dışında üç konu daha vardır ki, kendini "uzman" ilan etmek, bu konularda uzman sayılmak için yeterlidir. En çok boş laf kaldıran (palavra yerine kullanıyorum) konu "mutluluk"tur...
  Devamı
 • Bu yazıda sizi, mutluluk konusunda, para ve zamanla ilgili şaşırtacak bir araştırma okuyacaksınız. Para, zaman ve mutluluk insanların sürekli kafa yorduğu beş kavramdan üçüdür (diğer ikisi başarı ve cinselliktir). Zihinsel enerjimizin büyük bölümünü bu kavramlara ayırır ve bunları elde edersek mutlu olacağımıza inanırız. Hayatın akışı içinde isteklerimizi gerçekleştirmek için iki temel kaynağımız vardır...
  Devamı
 • 11 Eylül Krizi'ni ele alış ve yönetim biçimiyle halk kahramanı olan Rudolph Guiliani'ye göre liderliğin altı ilkesi var: Vizyon, kişilik, cesaret, hazırlık, ekip çalışması ve iletişim. ASTD (Amerikan Eğitimciler Birliği)’nin 2005 Toplantı ve Fuarı 4-8 Haziran tarihleri arasında Orlando Kongre Merkezi’nde 85 ülkeden gelen 12.000 dolayında katılımcı ile gerçekleşti...
  Devamı
 • 1974 yılında Ekonomist Richard Easterlin, sonradan büyük ün kazanan "Ekonomik gelişme insanları çok geliştirir mi?" (Does Economic Growth Improve the Human Lot?) makalesini yayınladı. Bir çok ülkede gayrisafi milli hasılayı esas alarak yürüttüğü araştırması sonucunda bulduğu cevap, "muhtemelen hayır" oldu...
  Devamı
 • 17 Nisan 1961, Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki soğuk savaş döneminin en büyük politik krizine neden olan Küba’nın tarihinde önemli bir yere sahiptir. O gün Amerikan Deniz Piyadeleri tarafından Miami’de eğitilen ve Castro’nun sosyalist anlayışından memnun olmayan 1400 Kübalı mülteci, kendilerine sunulan silah ve imkanlarla Küba’nın Doğu ucundaki bir noktaya çıktı...
  Devamı
 • Önümüzdeki yüzyılda ayakta kalacak şirketlerin bedensel, duygusal, zihinsel ve manevi olarak ihtiyaçlarını dengeli olarak karşılanması gereklidir. Akıl sağlığı; şirketin iç ve dış geribildirimlere açık olması,manevi sağlığı ise;iç ve dış dünyayla kurduğu bağlantılara bağlıdır.   Akıl Sağlığı Bir şirketin akıl sağlığının göstergeleri iç ve dış geribildirimlere açık olmasıdır. Rekabetçi dünyada ayakta kalma...
  Devamı
 • Nesnelliğe karşı öznellik Finans sektörü ve yatırımcıların en çok anlamak istedikleri soru; sayıların bu objektif dünyasından insana özgü sübjektif kararlarının nasıl çıktığıdır. fMRI tekniği, beynin aktive olduğu durumları ve alanları anlamamıza yardımcı olarak, ekonomik psikoloji konusunda ileri bilgiler edinmemizi sağlamıştır...
  Devamı
 • "En tehlikeli yalan içine doğru karışmış olandır". Bu olgu en sık olarak iki alanda kendisini gösteriyor. Birincisi "kişisel gelişim" alanında, diğeri de "nöro-pazarlama alanında. "İnsanın hayatta üstesinden gelemeyeceği hiçbir güçlük yoktur. Yeter ki kafasındaki engelleri aşsın" diye başlayıp, dinleyici ve okuyuculara gerçek dışı vaadler sunan kitap ve konuşmalar çok kişiyi bıktırmıştır...
  Devamı
 • Geçen yazımızda çıkar çatışmasını konu etmiş ve günlük hayatımızın her alanında ilişkide olduğumuz insanlarla çıkar çatışması içinde olduğumuzu belirtmiştik. örneğin; araba tamircimiz, avukatımız, muhasebecimiz, doktorumuz ve bankadaki müşteri temsilcimiz veya özel şirketteki portföy yöneticimiz çıkarlarıyla çeliştiğiniz kişilerden bazılarıdır...
  Devamı
 • Bir kurumda profesyonellik, saygı ve yeterlilik kavramlarının hayata geçirilmesi ve çalışanların olgunlaşarak gerçek anlamda bir ekip olması konusunda insan kaynakları, üst yönetimin stratejik ortağıdır. Geleceği şekillendirmek için doğru zaman bugündür. Bunu ancak işyerinde öğrenme ve sürekli gelişme imkanı yaratarak ve yüksek performans göstererek gerçekleştirebiliriz...
  Devamı
 • Bugün ekip çalışmasının önem kazandığı iş hayatında, liderliğin önemi daha da artmıştır. Bir şirketin başarılı olması, çalışanlarına gurur ve mutluluk vermesi, uzun dönemde kârlılığını sürdürmesi, rekabet ortamında varlığını sürdürmesi ekip çalışması ve ekibi etkin bir biçimde yönlendiren liderlerle mümkündür...
  Devamı
 • İnsanların kendilerini bir işe yürekten adamaları, potansiyellerinin bütününü hayata yansıtmalarına imkan verir. Güçlü yönünü bütünüyle ortaya koyamayan kişi kendisini işine yürekten adayamaz...
  Devamı
 • Aldatma davranışının temelinde çıkar çatışması vardır. Böyle bir davranış içerisine giren kişi dünyayı ve olayları olduğundan farklı görür. Bunun en somut örneği spor karşılaşmalarında ortaya çıkar. Hakemin takımımız aleyhine verdiği kararları sadece yanlış bulmaz, çok kere haksız ve art niyetli buluruz. Belki de takım sporlarının geniş kitleleri etkilemesinin en temel nedeni budur. Ancak vereceği cezadan çıkarı olan bir hakim ka...
  Devamı
 • Yalan söylemenin, hile yapmanın, başkalarını aldatmanın, kuralları bilerek ihlal etmenin doğru davranışlar olmadığını herkes bilir. Peki bu davranışları yapanların nasıl insanlar olduğunu düşünürsünüz? Aramızda yaşayan, büyük ihtimalle bir gün cezalarını bulacak kötü insanlar mı? Araştırmalar durumun böyle olmadığını ve bu tür davranışlar göstermenin neredeyse insan doğasının bir parçası olduğunu ortaya koymaktadır...
  Devamı
 • "Kötülük öldürücüdür derken, yalnızca cana kastetmeye, cinayete işaret etmek istemiyorum. Kötülük, ruhen ve manen öldürmeyi de içerir.", M. Scott Peck "Yalan İnsanları" kitabının yazarı,psikiyatrist   Çalışma hayatının örgütlü bir yapı kazanması yaklaşık 150 yıllık bir olgudur...
  Devamı
 • Emeklilik her ne kadar yıllarca planlanan ve iple çekilen bir durum olsa da, gelip çattığında kişi kendini yıllardır alışık olduğu bir hayat çizgisinin dışında bulur.   Ülkemizde daha çocuk yaşlardan itibaren kişilere, kendilerine toplumda yer kazandıracak, iyi bir kazanç ve statü sağlayacak hedefler gösterilir...
  Devamı
 • İnsanlar iş hayatına başladıklarında veya kendileri için bir gelişim imkanı gördüklerinde bir kurumda çalışmak için istek duyar ve o kuruma başvururlar. Bunda kurumun itibarı, çalışana sunduğu imkânlar ve kişinin o sıradaki ihtiyaçları belirleyici olur. Ancak bir kere işe başladıktan sonra bir çalışanın memnuniyetini ve potansiyelini performansa yansıtma düzeyini belirleyen, yöneticisi ile kurduğu ilişkinin kalitesidir. Kısaca i...
  Devamı
 • Her başarılı kişinin geçmişinde, başı sıkıştığında hâlâ kapısını çaldığı, akıl danıştığı, bazen de özlemle yad ettiği bir yol gösterici, bir "usta"sı vardır...
  Devamı
 • Kendinizi yorgun hissettiğiniz bir günün sonunda yalnız(veya eşinizle) eve dönüyorsunuz. Değil yemek hazırlamak, masaya tabak koyacak haliniz yok. Evinizin çevrenizde bütçenize ve standartlarınıza uyan ve dışarı servis yapan üç tane restoran var...
  Devamı
 • Kurumlar çalışanlarının namuslu ve dürüst olmasını, kurum çıkarlarını her şeyin üstünde tutmalarını talep ederler ve çalışanın kurum üzerinden kendi çıkarına herhangi bir girişimde bulunmasını hoş görmezler...
  Devamı
 • 2000 yılındaki dot-com hisselerindeki çöküşün ardından, 2002 yıllarından sonra hem dünyanın finans merkezi ve kapitalizmin kalesi Wall Street’de hem de sistemi kontrol etmesi gereken kişi ve kurumlarda aşırı bir iyimserlik başladı. İşi yönetenler, durumun olduğu gibi gideceği konusunda daha sonra kendilerinin de açıklanmakta zorluk çektikleri bir iyimserlik içindeydiler...
  Devamı
 • "Öfke Baldan Tatlı" demiş atalarımız. Yine atalarımız, "Keskin sirke küpüne zarar" da demişler. Bu yazımızda, gerek özel, gerekse iş hayatımızdaki ilişkilerimizi derinden etkileyen ve çoğu kez de olumsuz etkileyen duygularımızı, özel olarak da kızgınlığı ele alacağız. Kızgınlık Kızgınlık insanların düşünce biçimlerinin ürünü olup, insanca bir duygudur. Bu duygularla başaçıkabilmek bir yönetici i&c...
  Devamı
 • İnsanların ait oldukları sosyal statüye göre neleri giyip, neleri giyemeyecekleri konusundaki kuralların başlangıcı Eski Roma’ya kadar uzanır. Giyim kuralları zamanın içinde değişim göstererek bütün Avrupa ve Asya’yada bazen yazılı ve zorlayıcı; bazen sadece toplum baskısıyla günümüze kadar gelmiştir. örneğin 17. Yy da İngiltere’de sadece asiller kürk, dantel ve ipekli kumaşlar giyebilirdi. Fahişeler saf olmadıklarını bel...
  Devamı
 • Kurumsal girişimciler yeni iş kurmazlar, ancak yenilikçi fırsatları kollar ve yaptıkları yeniliklerle kurumların gelişimine ve yenilenmesine katkıda bulunurlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomik düzeninde liderliğe yerleşen ABD’nin bu başarısında, bireysel girişimcilik ruhunun payı sık sık inceleme konusu olmuştur...
  Devamı
 • İnsanlar her zaman bulundukarı yerden daha iyi bir yerde olma arzusu taşırlar. Bunun için de bir bedel ödemeye hazırdırlar... İnsanlar her zaman, bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma arzusu taşırlar. Bunun için de bir bedel ödemeye hazırdırlar. Bu bazen sağlık, bazen yaşamdan zevk alacak zaman bulamamak, kimi zaman da gergin aile ilişkileri ya da verimlilik azalması olabilir. Hüzünlü olan, bazen başarılı sonuçlar alınsa da elde edilenler, i...
  Devamı
 • İnsan beyninde kumarhanelerin istismar etmeyi çok iyi bildikleri bir kusur vardır. İnsanlar şaşırtıcı ödüller karşısında daha çok heyecanlanırlar. Tahmin edilemeyen ödüller, önceden tahmin edilenlerden üç kattan fazla daha fazla heyecan verir. Buna neden olan beyinde, insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan dopamin maddesidir. Ani dopamin artışı yoğun haz verir...
  Devamı
 • Hayatın içinde kadın ve erkeğin üstlendiği farklı roller ve bu rollerin etkileri, bireysel seçimlerden ortak aile yaşamına kadar pek çok alanda kendini gösterir. Psikoloji literatüründe cinsiyet farklılıkları bugüne kadar birçok araştırma ile incelenmiştir. Kişilik özellikleri, tutumları ve karar vermedeki farklılıklar incelenen başlıklar arasındadır. Genel olarak tüm bu alanlarda cinsiyetler arasında bazı farklar bulunmuştur...
  Devamı
 • Alanda çalışmaya başladığımız seksenli yıllarda, personel bölümlerinin çok azı insan kaynakları adını almıştı. Doksanlı yılların ortasındaysa, gerçek işlevini gerçekleştirmese de İK adını almayan personel bölümü kalmamıştı. Bu yıllardan başlayarak İK’nın hedefi ve iddiası, "yönetimin stratejik partneri olmaktı". Aradan geçen zaman içinde bu hedef ne yazık ki, hala çok uzak gözüküyor...
  Devamı
 • Nasıl oluyor da yüksek düşünsel zekaya sahip, dolayısıyla, çabuk kavrayıp öğrenen, problem çözmede yetenekli pek çok kişi, gerek iş gerekse sosyal yaşamlarında başarısız olabilirken, ortalama bir düşünsel zekaya sahip bazı insanların şaşırtıcı başarılar gösterdiklerine tanık olabiliyoruz? Bunun gibi sorular, zeka kavramın sorgulanmasına yol açmıştır...
  Devamı
 • Son dört yazımız mutluluk konusunda yapılan yeni araştırmaları, genel kabul ve dogmaların dışında özgün yaklaşımları içeriyordu. Yazıların gördüğü ilgi üzerine bu konuya devam etmeye karar verdik. Ekonominin sıkıştığı dönemlerde, herhangi bir işte çalışıyor olmak bile memnuniyet verici olabilir. Ancak bir işin uzun dönemde verdiği doyumun elde edilen gelirle doğru orantıda olmadığını herkes bilir...
  Devamı
 • İç motivasyona sahip kişileri çalışmaya yönlendiren, yaptıkları işe duydukları kişisel ilgi, istek ve işin sağladığı kişisel tatmindir. Bu tür kişiler için yapılan iş kendi başına bir motivasyon kaynağıdır. çalışmayı güdüleyen bir dış etken yoktur ve kişi çalışmaktan, özellikle de zorlu işleri başarmaktan zevk alır; çalışmak ve mücadele etmek kendi başına bir ödüldür. İçinden gelerek kendini işine ve...
  Devamı
 • Bundan önceki üç yazımız mutluluk ve para ilişkisi üzerineydi. Dünyanın çeşitli yerlerinde mutluluk konusunda yaptıkları araştırmaları gazetelere yansıtıp, şaşırtıcı bilgilerle kamuoyunu etkileyen kuruluşları kısaca tanıtmak istiyorum. Dünya Mutluluk Bilgibankası (World Database of Happiness): Rotherdam Erasmus üniversitesi 1984 yılından bu yana mutluluk konusunda yapılmış binlerce araştırmayı toplamıştır. Dünya Değerler Araştırması ( World...
  Devamı
 • İnsanlara onları neyin mutlu edeceği sorulduğunda, çoğunlukla cevabın "para" olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan "iyimser" olmanın mutluluğu kolaylaştırdığı yönünde çok sayıda yayın, beynimizi yıkamaya devam ediyor. Bundan önceki iki yazımızda bu konulara değinmiştik...
  Devamı
 • Geçmiş dönemlerde çalışanların seçimi akraba, eş dost ve yakın çevre ilişkilerine dayanırdı. Daha sonraları diploma bilgileri ve demografik özellikler gibi objektif veriler işe alımda kullanılır oldu. Adeta birer insan sarrafı gibi davranan görüşmeciler, adaylarla yüz yüze görüşmeler yapmaya başladılar...
  Devamı
 • Duygusal zeka, kendimizle, başkalarıyla ve çevreyle barışık olmayı, yaşama amaçlarını gerçekleştirmeyi ve zorluklarla başaçıkabilmeyi kolaylaştıran bir beceridir.   İnsanlık tarihi hayal etmemizin bile zor olduğu milyonlarca yıllık bir geçmişe sahip. Bu süre boyunca ciddi bir dizi çevresel, fizyolojik, zihinsel, duygusal ve sosyal değişimler geçirdi. Evrimin ilk dönemlerinde bu değişimler uzun bir zaman dilimine yayıldı...
  Devamı
 • Dünya'nın bir çok yerinde insanlara, hayat kalitelerini neyin yükselteceği sorulduğunda, alınan cevap ezici çoğunlukla, "daha çok para" olmaktadır. Kendini önemli ölçüde "mutlu" olarak tanımlayan insanlar da "biraz daha fazla" paranın mutluluklarını artıracağına ve "kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacağına", inanmaktadır...
  Devamı
 • Eğitimli insanların çoğu, bir konuda karar vermek için verilere ve varsa sayılara bakmak ister. Böyle bir karar vermenin "duygusal" bir yaklaşımdan bizi uzak tutacağına inanır ve bunun o güne kadar almış olduğumuz eğitimin bir ödülü olduğunu düşünürüz...
  Devamı
 • Kuşakların farklı adlarla anılması bir Amerikan tanımlaması olarak hayatımıza girdi. Dünya savaşlarının zorlu günlerinde hayatta kalabilen ana babaların çocukları olarak doğan kuşak, Baby Boomers (1946 - 1964) adı ile anıldı. İnsanlık adına yüklenilen sorumlulukların ve ilkelerin sembolü oldu. Hayatlarını çalışmak, yetinmek ve çocuklarına yaşanası bir dünya bırakmak üzerine kurdular...
  Devamı
 • Müzakerenin kendine özgü bir mantığı ve gerekleri vardır ve etkin müzakere becerileri eğitim ve bilinçli bir çabayla geliştirilebilir. Ancak daha da önemlisi, kişinin kendi kişisel müzakere tarzını bilmesidir. Her insan hayatında fiyatı çok da kesin olmayan bir ürün ya da hizmet almış, evini kiralarken, mobilya alırken pazarlık etmiştir...
  Devamı
 • Üst yönetimin polisi mi, çalışanın avukatı mı, okul rehberlik servisi mi? Toplam kalite çalışmalarının başladığı ilk yıllardan günümüze miras kalan bir görüş var: Bir kurumun başarılı olması için çalışan mutluluğu, müşteri mutluluğu ve hissedarlarının mutluluğu gereklidir...
  Devamı
 • "Lider doğulur mu, yoksa olunur mu?" Tarih kadar eski bu klasik sorunun doyurucu cevabını bulmak kolay değildir. çünkü liderliğin, zaman içinde değişen özellik ve nitelikleri, bu soruya cevap vermeyi zorlaştırır...
  Devamı
 • Topluluk içinde "iyi geçinme" ve "öne geçme" davranışlarını diğerlerinden daha iyi gerçekleştirenler, liderlik konumuna gelirler. Liderlerin belirgin ve ayırt edici bir kimlikleri ve kişilikleri vardır. Ancak onları lider yapan, etkili sonuçlar alan bir ekip oluşturabilmeleri ve bu ekibi sürdürebilme yetenekleridir. Liderin kalibresi, zor dönemlerde belli olur...
  Devamı
 • Geçen yazımızda, insanların algılarının kendilerine verilen bilgiye bağlı olarak yönlendirilebileceğini yazmıştık. Bilginin sunulma biçiminden kaynaklanan yanıltılmaların, yatırım kararları konusunda nasıl etkili olduğu, bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Bir yatırım uzmanının belirli bir hissenin kazanma ihtimalinin 6’da 1 olduğunun söylemesi yerine, %16 yükselme ihtimalinden söz etmesi yatırımcıyı, risk almaya yöneltmektedir. Bunun yerine hi...
  Devamı
 • Bundan önceki yazılarımızdan birinde, insanların sabit bir risk algısının olmadığından ve bu nedenle yatırım şirketlerinin müşterilerine yaptırdığı risk derecelendirme profillerinin fazla bir anlam taşımadığından söz etmiştik. Yarım bardak suyun; "boş olarak mı, yoksa dolu olarak mı?" değerlendirileceği, iyimserlik ve kötümserlik tartışmalarındaki herkesin malumu olan bir ölçüttür...
  Devamı
 • Şöyle bir durumla karşılaştığınızı düşünün. Bir oyunda garanti olarak 3.000 TL kazandınız. Bunu 4.000 TL’ye çıkartmak isterseniz şansınız %80 olacak ancak %20 ihtimalle de hiç bir şey kazanmayacaksınız. Hangi seçeneği tercih edersiniz? Büyük bir ihtimalle bu sorunun sorulduğu birçok kişi gibi, siz de riske girmektense garanti olanı seçerdiniz...
  Devamı
 • Elinize beklemediğimiz bir sırada 25.000 TL geçtiğini düşünün. Bu parayı değerlendirmeniz, harcadığınız parayı nasıl bulduğunuza bağlı olur muydu? Bu soruya "fark etmezdi" demeden önce aşağıdaki seçenekleri okuyun 1)  Yıl sonunda prim olarak 25...
  Devamı
 • Aristoteles insanın "akıllı hayvan" olduğunu söylemiştir. William Shakespeare, Hamlet'te insanı, "akıldan yana soylu, sonsuz yeteneklerle donatılmış" olduğunu yazmıştır. Klasik ekonomistler, Stuart Mill ve Adam Smith, insanların kararlarını kendilerine dönük yararı "maksimize ederek" vereceklerine inanmışlardı. Buna karşılık Bertrand Russell, İngilizlere özgü ince mizahıyla; "İnsanın akıllı bir hayvan olduğu söylenir...
  Devamı
 • Halk arasında bilinen hikayedir. Kayseriliye bir malın fiyatını sormuşlar. Kayserili de soruya başka bir soruyla karşılık vermiş. "Alırken mi, satarken mi?" Geçmişte Kayserililerin uyanıklığına atfedilen bu özellik, sadece Kayserililere özgü değil, insanoğluna özgü çok temel bir özelliği yansıtmaktadır. Herhangi bir nesneye yakın olmak, ona sahip olmak veya sahip olma ihtimali, ona bağlanmaya yol açar. öğrencilik yıllarımda T&u...
  Devamı
 • İş hayatında her geçen gün biraz daha yaygınlık kazanan koçluğun yararları konusunda kimsenin kuşkusu olmadığı görülüyor. Ancak, bu alanda kuralsızlığın ve disiplinsizliğin de aynı ölçüde yaygın olduğu gözlemleniyor. İyi niyetlerle başlatılan uygulamaların hayal kırıklığıyla bitmemesi için, mesleğin temel ilkelerinin, yetkinliklerinin ve etik kurallarının açıklıkla belirlenmesi gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse, k...
  Devamı
 • Günümüzde kurumlar ısrarla duygusal zekası yüksek insanları arıyorlar. Çünkü çağdaş kurumların başarısı, bugün her zamankinden daha çok, “hissedarlar”, “müşteriler”, “tedarikçiler” ve “çalışanlar”dan oluşan çeşitli insan grupları arasında kurulan uyumlu ve üretken etkileşimlere bağlı...
  Devamı
 • Duyguların, özellikle de olumsuz duyguların kontrolü, kişinin fevri (patlayıcı) davranışlarını engelleyen ve başarısının üzerinde belirleyici olan bir beceridir. Duygusal olgunluğun en önemli özelliklerinden biri duygularını kontrol edebilme özelliğidir. Başarılı liderlerin büyük bölümü duygu dünyalarını denetleyebilirler. Bir lider için özellikle olumsuz duygularla başaçıkmak büyük önem taşır...
  Devamı
 • Koçluk, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır. "Yöneticiler koçluk görevlerini hakkıyla yerine getirebilselerdi, işletmelerin performansı kendiliğinden iki katı artardı. Oysa, yöneticilerin çoğu koçluk yapmayı bilmezler...
  Devamı
 • "Deme olmaz. Olmaz olmaz", Halk Deyişi İnsan, doğası gereği belirlilik ve güvenlik arar. Ancak hayatın ve dünyanın doğasında, insanları şaşırtmak vardır. 18 cm. olduğunu bildiğimiz merdiven yüksekliği 16 veya 20 cm. olursa merdivenden yuvarlanabilir ve ayağımızı sakatlayabiliriz...
  Devamı
 • Yatırım şirketleri ve bankalar müşterilerinin risk düzeylerini değerlendirmek amacıyla müşterilerine üzerinde çeşitli sorular bulunan formlar doldurtuyorlar. Bunun amacı müşterinin risk iştahını ve toleransını ölçmektir. Aşağıda bu konuda iki kurumun uyguladığı risk toleransı değerlendirmesini görülmektedir...
  Devamı
 • Çevremdeki insanların büyük bir bölümünün GDO (genetik değişime uğramış)’lu ürünlerden büyük bir korku duyduklarını görüyorum. Bu konuda kadınların daha duyarlı oldukları da bir başka gözlemim...
  Devamı
 • Lider, kurumları geleceğe taşıyan, dolayısıyla sürekliliği güvence altına alan, hızla değişen dünyanın taleplerine uyum sağlayarak ayakta kalmasını sağlayan bir çekim merkezidir. Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik değişim, yaygınlaşan küresel rekabet, değişken ve oynak pazarlar, sermaye yoğun sektörlerde fazla kapasite, işgücünün değişen demografik özellikleri gibi etmenler liderlikle ilgili beklentileri yoğun biçimde artırdı...
  Devamı
 • Yıldız şirketleri ortalama şirketlerden ayıran başlıca özellik, inisiyatif kullanabilen ve proaktif davranış sergileyen yöneticilere ve çalışanlara sahip olmalarıdır.   Proaktif kişiler yaptıkları işi bir adım öteye götürmek için yaratıcı çözümler geliştirebilen ve bu yönde adım atmaktan çekinmeyen, değişimci kişilerdir...
  Devamı
 • 1993 yılında Türkiye’ye ilk kez "stres" kavramını ve bunun sağlık üzerindeki istenmeyen sonuçlarını anlatırken, üzerinde durduğumuz konulardan birisi de "olumlu düşünce"ydi. Her ne kadar olumlu düşünce ve "iyimserlik" anlamdaş kavramlar olmasa da, bugün artık bu iki kavramın, hem günlük dilde, hem de birçok yayında sık sık birbirinin yerine kullanılmakta olduğunu görmekteyiz...
  Devamı
 • Önceki yazımızda yeni Türkçe'de ''aç gözlülük'' denilen eskilerde ise ''tamah'' olarak adlandırılan, insan yönelimi üstünde durmuş ve düşünce sürecimizi kontrol eden iki farklı beyin işlevini konu etmiştik. Bunlardan biri akıllı ancak zayıf ve yavaş olan ''düşünen beyin'' (reflective brain); diğeri ise aptal ancak güçlü ve hızlı olan ''hisseden beyin'' (reflexive brain). Hisseden beyin, beynin dü...
  Devamı
 • Verimliliğin böylesine öne çıktığı bir dünyada, çalışanın yaratacağı katma değer bir kurumun en önemli rekabet gücüdür.   Başlıca insan kaynakları işlevlerinin, özellikle de çalışan performansının, yöneticinin sorumluluğunda olduğunu bu nedenle vurguluyoruz...
  Devamı
 • Değişim uyumlu insanların bakış açısı, değişimin olumlu nitelendirilmesine ve avantaja dönüştürülmesine neden olur. İnsanlar vardır; değişim deyince taş kesilir, yengeç gibi içlerine kapanır ve savunmaya geçer... İnsanlar vardır; değişimde filizlenir, boy atar, çiçek açar... “Değişime uyumlu” kişiler yeni koşullar karşısında yalnızca uyum sağlamakla kalmaz, değişimden beslenir, büyüyerek gelişirler...
  Devamı
 • Yeni Türkçe’de buna "aç gözlülük" denmektedir. Bu özellik, kutsal kitaplarda insan ahlakı açısından zina, hırsızlık ve cinayetle eşdeğer bir günah sayılır. Ancak insan beyninin yapısını ve işleyişini inceleyen araçlar geliştikçe ve bu konuda yapılan araştırmalar arttıkça, herkesin bu günahı işlemeye düşünülenden daha hazır olduğunu söylemek abartı sayılmaz...
  Devamı
 • Amerikalı yazar ve gazeteci Ambrose Bierce, "Beyin düşündüğümüzü sandığımız bir cihazdır demiştir. Bu köşede son beş sayıda yayınlanan "Ekonomik Psikoloji" yazılarını okuyanlar, bu sözdeki gerçek payını kabul edeceklerdir. Finansal konularla ilgilenen herkes, yatırımlar konusunda bazı temel gerçekleri bilir...
  Devamı
 • İnsanlar dünyaya, hayatın ilk yıllarında şekillenen bir motivasyon düzeyiyle gelir. Ancak ... Bütünsel kalite anlayışının yaygınlaşmasıyla işletmeler eğitim programları yardımıyla toplam kalite çalışmaları başlattılar. Ancak bugün geriye baktığımızda, çoğunlukla bütünsel kalitenin vaatlerine ulaşılamamış olduğunu görmekteyiz. Sebeplerini araştırdığımızda insandan ve motivasyondan kaynaklanan sorunlarla karşılaşıyoruz...
  Devamı
 • Yaklaşık 8 yıldır, kişilik ve kişiliğin iş / özel hayata etkileri ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gerek bireysel gerekse toplu yapılan bu çalışmalarda çok sık karşımıza çıkan, herkesin ortak olarak merak ettiği kişiliğe dair sorular bulunmakta. Biz de bu soruları bir araya getirmek istedik. 1. Kişilik ve karakter kavramları aynı mıdır? Arasındaki fark nedir? Bu soruya cevap vermeden önce her ikisinin de tanımını yapmak gerekir...
  Devamı
 • Geçen yazımızda yatırım konularında gerçekçi olmayan iyimserliğin ve herkese açık bilgileri, "özel" bilgi olarak değerlendirme eğiliminin ciddi yatırım hatalarına yol açtığını ve bu tür hataların profesyonel yatırımcılar tarafından daha çok yapıldığını yazmıştık...
  Devamı
 • Geçen yazımızda, kendisini araba kullanmaktan, dışı görünüşüne bir çok alanda ortalamaya kıyasla daha iyi olarak değerlendirmesinin, normal insan davranışı olduğunu ancak bu değerlendirmelerde fazla ileri gidildiği zaman, oldukça sıkıntılı sonuçlar yaşandığını konu etmiştik...
  Devamı
 • Bizim "ekonomik psikolojisi" adını verdiğimiz, özgün adı "davranışsal finans" (behavioral finance) olan disiplin kaynağını beyinle ilgili çalışmalardan alır. "Nöroekonomi" (neuroeconomics) adı da verilen bu yeni disiplin, "sinirbilimi" (neuroscience), "ekonomi" ve "psikoloji" disiplinlerinde yapılan çalışmalardan toplanan bilgilerin bir araya gelmesinden oluşmuş "hibrid" bir alt disiplindir...
  Devamı
 • Daha önceki yazılarımızda, ekonomik kararlarda duyguların oynadığı rolden ve bu rolün örneklerinden olan "zihinsel muhasebe"den bahsetmiştik. Fiyat-Fayda ilişkisinde bir başka algısal faktör, araştırmacıların zihinsel demirleme ve ayarlama (anchoring and adjustment) adını verdikleri olgudur. Yapılan araştırmalara göre, kişi zihninde bir sayıyı referans alırsa, bütün değerlendirmelerini bu sayıya göre yapar. İnsanın zihinsel fonksiyonları mantı...
  Devamı
 • Ekonomik yapının temelini "fiyat – fayda" ilişkisi oluşturur. Bu ilişkinin dayandığı ilkeye göre bir insanın bir eylemle ilgili girişimde bulunması için, harcanan çabadan daha büyük bir yarar beklentisi içinde olması gerekir. Bu ilke hem basit, hem de son derece anlamlıdır. Sanki, aptalların bile bu ilkeye uyumlu hareket etmesi beklenir, değil mi? O kadar acele etmeyin...
  Devamı
 • 2002 yılında Daniel Kahneman ekonomi dalında Nobel ödülünü aldı. Kahneman, hayatını çalışma arkadaşı Tversky ile birlikte 1970’li yıllardan başlayarak, insanların somut verilere dayandığına inandıkları kararlarının arkasındaki duygusal faktörleri, matematiksel modellerle ortaya koyan çalışmalara adamıştı. Başlangıçta bir psikologun ekonomi dalında Nobel ödülü alması yadırgansa da, Kahneman’ın bilimsel dergilere ve çe...
  Devamı
 • Sorun çatışmanın olması değil, taraflarca bu çatışmanın ele alınma biçimidir. çalışanların enerji sistemini geliştirecek yönde değil, insan ilişkilerinden kaynaklanan sorunlarda taraf olma ve dedikodu üretme yönünde kullanılır. Enerjinin yapılan işe değil, insan ilişkilerine yönelmesine sebep olur.   Çatışmayı, ihtiyaç, amaç veya fikir ayrılıklarından doğan bir rekabet olarak tanımlayabiliriz...
  Devamı
 • İşten Ayrılmada Destek hizmeti, çeşitli nedenlerle işgücünü azaltmak zorunda kalan işverenin eski çalışanlarına yeni hayatındaki mesleki gelişiminde yardımcı olduğu bir süreçtir. İşgücü azaltmak son on yılda tüm dünyada yaygın olarak kullanılan yönetim araçlarından biridir...
  Devamı
 • Her şeyin hızla değiştiği bir dünyada, sorunlar geçmişin yaklaşımlarıyla çözülemez. "Hız Tanrıdır, zaman Şeytan"... Hızlı bir değişim yüzyılı olan 21. yüzyılda manevi değerler kadar maddi değerler de kökten değişiyor. örneğin, 1 kg altının 8500 $ olmasına karşılık, 1 kg 800 MH Pentium III bilgisayar programının fiyatının 94...
  Devamı
© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.