ANLAM DUYGUSU VEREN LİDER

Lider anlam duygusu yaratarak etki doğurur. Bunun gerçekleşmesi için en başta kendisinin anlam duygusu yaşaması gereklidir. Böyle bir Lider çalışanların hayattaki varlık sebepleri ile yaptıkları iş arasında köprü kurmalarına imkan verir.

Liderlik özelliğine sahip bir yönetici birleştiricidir. Çalışanların kurum hedeflerini anlamalarını ve bunu gerçekleştirmek için birleşmelerini sağlar. İkna eder ve ilham verir. Liderlik özelliğine sahip bir yönetici birlikte çalıştığı insanları harekete geçirir.

Lider sadece enerji aşılamaz, kurumun her kademesindeki çalışanın içerisindeki enerjinin açığa çıkmasını sağlar. Böyle bir Lider iz bırakır. İz bırakan Liderler çalışanlara genelleyerek değil, kişiselleştirerek yaklaşır ve onlardaki potansiyeli performansa çevirir.

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.