SEÇME VE DEĞERLENDİRME


Kurumları başarıya götüren anahtarların başında kuşkusuz insan kaynağı gelir. Görev tanımlarının gereksinimlerine paralel yetkinliklere sahip çalışanlar kurumun alacağı sonuçlara büyük fayda sağlayacağı gibi, bu uyum çalışanların da mutlu ve verimli bir iş ortamına sahip olmalarını sağlayacaktır. Çağdaş yaşamın gerekleri kişilerin sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini, iş hayatında ve özel hayatlarında kendilerini ve ilişkilerini etkin biçimde yönetmelerini gerektirmektedir. Kurumların hem işe alış sırasında hem de çalışanlarına yatırım yaparken ihtiyaç duyulan gelişim alanlarını doğru belirlemeleri kritik öneme sahiptir.

Baltaş grubu deneyimi ile kurum ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığımız değerlendirme merkezi çalışmaları ihtiyaç duyulan yetkinlikler ile çalışanın yetkinliklerini birlikte değerlendirirken, kişilik envanterleri ve testler ile çalışanın pozisyona yatkınlığı, güçlü özellikleri ve potansiyel gelişim alanlarını belirlemenize yardımcı oluyoruz.

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.