DANIŞMANLIK VE PROJELER


İnsan kaynakları'nın kurumların stratejik iş ortağı olarak; kurum değerlerinin, misyon ve vizyonunun çalışanlarca benimsenmesi, stratejiye hizmet edecek kurum ve birey hedeflerinin belirlenmesi, performans yönetim sisteminin verimli bir şekilde kullanılması, kurumda geribildirim kültürünün yerleştirilmesi, işe alım ve kariyer yönetim sistemlerinin işlevsel olması, doğru işte doğru sayıda ve doğru nitelikte çalışanın görev alması, çalışanların gelişimlerinin planlanması gibi üstlendikleri birbirinden kritik birçok sorumluluk alanı vardır. Baltaş Grubu deneyimi ile insan kaynaklarının tüm sorumuluk alanları için sistem kurulumu ve yönetimi desteği sağlıyor, kurumunuza değer katmanıza yardımcı oluyoruz.

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.