LIVON - PAZARLAMA SİMÜLASYONU


Kurumların pazardaki yerlerini tehlikeye atmadan, müşteri ve rakipleri izleyerek, satış ve pazarlama stratejilerini geliştirmelerini ve bu stratejileri yerel piyasa koşullarına uyarlamalarını sağlayan iş simülasyonudur.

Amaç: Kurumun strateji ve politikalarıyla yerel pazarlama koşullarını koordine etmenin ve stratejiyi gerektiği şekilde uyarlamanın öneminin anlaşılmasını sağlar.

Yöntem: Katılımcılar, ekipler halinde çalışır. Her ekip, kendi şirketini en üst düzeyde karlılık ve pazar payına ulaştırmak üzere 5 yıl boyunca geliştirip yönetir. Ekipler birbirleri ile rekabet ederek, satış ve pazarlama stratejileri planlayıp yürütür.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.