DECISION BASE - STRATEJİ SİMÜLASYONU


Finans, pazarlama, üretim, ürün geliştirme konularında stratejik planlamanın temellerini gösteren bir yönetim simülasyonudur. 

Amaç: Hızla değişen bir pazarda ve yoğun bir rekabet ortamında, doğru zamanda doğru yatırımları yapmak ve en iyi karı elde etmek için verilen kararların sonuçlarının gözlemlenmesini sağlar.

Yöntem: Katılımcılar, ekipler halinde çalışır. 3-4 kişilik ekiplere ayrılan katılımcılar, üretim, pazarlama, satış ve finans yöneticiliği gibi farklı rolleri üstlenir. Ekipler birbirleri ile rekabet ederek satış, pazarlama, üretim, ArGe ve mali stratejileri planlayıp yürütür. Kendilerini “üst düzey yönetici gerçekliğinde” bulan katılımcılar, simülasyon boyunca yönetimini üstlendikleri bir şirketin stratejik, operasyonel ve mali değişkenlerini kontrol etme olanağına sahip olur.Fotoğraflar :


Videolar :


« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.