AGILE MOVE - ÇEVİKLİK SİMÜLASYONU


Karmaşık ve geleceği ön görmenin oldukça zor olduğu bir dünyada her duruma karşı dinç ve hazırlıklı olmayı sağlayacak çevik düşünce tarzını geliştiren iş simülasyonudur.

Amaç: Başarılı iş sonuçlarına ulaşmak için süreçlerinizin ihtiyaç duyduğu çeviklik yolculuğunu size yaşatmaktır.

Yöntem: Katılımcılar, online veya sınıf ortamında ekipler halinde çalışır. Her ekip 8 ayrı durum karşısında sunulan alternatifler arasından grup kararını seçer ve paylaşır. Grup paylaşılan kararın çevik düşünceye uygunluğuna göre puan alır. Sonuçlar tüm ekiplerle birlikte tartışılır.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.