BALTAŞ KİŞİLİK ENVANTERİ (BKE)


Baltaş Kişilik Envanteri, kişinin işe uygunluğunu belirleyen, güçlü ve gelişim alanlarını tanımlayan 21. yüzyıl yeni nesil ölçme değerlendirme aracıdır.

Dünya standartlarında yol gösterici olması, kişilik ölçümü konusundaki evrensel bilgiyi yansıtması, kültürel özelliklere uygunluğu göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Kolay anlaşılıp yorumlanır ve gelişimi bilimsel ölçütlerle yönlendirir.

Hedefi

 • Çalışan ve kurum arasındaki uyumu arttırmak
 • Beklentileri, çalışan ihtiyaçları ve kurum stratejileri doğrultusunda hizalamak
 • Çalışanların gelişim alanlarını, kariyer planlamalarını, anlam duygularını destekleyerek çalışan memnuniyeti ve bağlılığını yükseltmek
 • Kurum için potansiyelin performansa dönüşmesini sağlamak
 • Kaynakların etkin kullanımı ile verimliliği arttırmak
 • Kurumlarda işten ayrılma oranlarını azaltmak
 • Kurumun büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşmasını desteklemek

Neyi Ölçer?

Beş Faktör Modeline bağlı olarak geliştirilen BKT, 6 ana boyuttan 31 alt boyuttan oluşan psikometrik bir ölçüm aracıdır. Duygusal çeviklik, çeşitliliği kabul ve alçakgönüllülük gibi çağdaş psikoloji yaklaşımları gözetilerek 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek yetkinlikler envanterin alt boyutlarına yansıtılmıştır.

Uygulama alanları

 • İşe alım ve yükseltme
 • Liderlik gelişim
 • Kariyer planlama
 • Yetenek yönetimi

Uygulama özellikleri

BKE

Rapor çeşitleri

 • Temel Rapor (Kişiliğin 6 boyutu)
 • Kaynak Rapor (Kişiliğin 6 boyutu ve 31 alt boyutu)
 • İş Aileleri Raporu (5 iş ailesi)
 • Yetkinlik Raporu (6 yetkinlik)
 • Özelleşmiş Yetkinlik Raporu (Kurum yetkinliklerine özel) « Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.