ANLAM DUYGUSUNU DESTEKLEYEN SİSTEMLER

İKY iç müşteriye hizmet veren ve kurumun İK süreçlerini mükemmelleştiren fonksiyonel bir bölüm olmanın yanı sıra yönetimin stratejik iş ortağıdır. Kararlar doğrultusunda atılacak adımların tasarlayıcısı, uygulayıcısı ve ölçümlendiricisidir.

Çağdaş ve stratejik İK’nın rolünün, değişen dünyaya uyum sağlamak gibi pasif bir rolden değişimi tetikleyen ve dönüşümü gerçekleştiren bir role geçmesi gerekir. Bu da çalışır ve etkin sistemlerle mümkün olur.

İK yöneticileri, kurumun kısa ve uzun vadeli stratejilerini dikkate alarak kurum performansını en üst düzeye taşımayı hedefleyen bütünsel bir bakış sergilediklerinde İK, yönetimin stratejik ortağı olacaktır. Biz bu İK’ya bu bakış açısını yakalamasında yardımcı olacak sistemler kurmak konusunda destek veriyoruz.

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.