ANLAM DUYGUSU OLUŞTURAN KÜLTÜR

Kurum kültürü, çalışan doyumu, müşteri memnuniyeti ve kurumun iş sonuçlarıyla yakından ilişki içindedir.

Yenilikçi bir ölçüm aracı olan Kültürel Dönüşüm Aracı (KDA), ile iş dünyası için kurumların ve bireylerin değer ve davranış karnelerini çıkartılmaktadır. Böylece beklenen ve arzu edilen değerlerin ve davranışların hayata geçmesini sağlıyoruz.

Paylaşılan değerler güven oluşturur ve bunun sonucunda ortak paydada birleşen bir topluluğun meydana gelmesi mümkün olur.

Bir kurum içinde değerler, uyum ve birlik sağlar. Çalışanların birbirine bağlanmasına imkan verir.

Güçlü bir kurum kültürüne sahip kuruluşlarda değerler ve bunların sonucu olan davranışlar, kurumun bir üyesi olarak kabul edilmenin ön koşuludur.

Değerler kurum içindeki her bireyin sorumlu bir özgürlük anlayışı içinde işini yapabileceği bir çerçeve sunar. Böylece çalışan, hayattaki varlık amacıyla yaptığı iş arasında bir köprü kurabilir ve anlam duygusu yaşar.

KDA kurumların görünmeyen gücü kültürü görünür kılmaktadır.

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.