KURULUŞ HİKAYESİ

Prof. Dr. Zuhal Baltaş ve Prof. Dr. Acar Baltaş, Türk iş hayatında çalışanların, verimli ve sağlıklı olmalarına destek veren endüstri ve örgüt psikolojisinin uygulanmasındaki öncülerdir.

Prof. Dr. Zuhal Baltaş İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D'nda sağlığın geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve ruh sağlığı üzerine yaptığı çalışmaları iş hayatına taşımıştır.

Prof. Dr. Acar Baltaş nöro-psikoloji çalışmalarını Türkiye'de ilk kez İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D'de başlatmış ve bu bilimsel temeli dayalı çalışmaları iş hayatının ihtiyaçları ile bağdaştırmıştır.

1980'lerde başlayan çığır açıcı seminerlerle çağdaş psikoloji biliminin bulgularına dayanan, Türk kültür değerlerinden kaynaklanan özgün çözümler geliştirmiş ve uygulamışlardır.

Zamanla daha geniş kitlelere ulaşmak için 1983 yılında Baltaş-Baltaş Eğitim Yönetim Danışmanlık'ı kurmuşlardır.

İş Hayatında İnsanı Odağa Koyduğumuz Kilometre Taşları

 • 1983 - Stres, verimli ve sağlıklı çalışma konusu iş hayatına taşındı.
 • 1986 - Türkiye'de stres konusunda ilk telif eser olan "Stres ve Başaçıkma Yolları" kitabını Prof. Dr. Zuhal-Acar Baltaş kaleme aldı
 • 1989 - Beden Dili'nin iletişim öğesi olduğu bilgisini Türkiye'ye tanıtıldı.
 • 1992 - Türkiye'de ilk telif eser "Bedenin Dili" kitabı Prof. Dr. Zuhal-Acar Baltaş tarafından Türk İş Dünyası'na kazandırıldı.
 • 1994 – Yönetim anlayışında temel değişim sağlayan Matriks yönetim tarzını hayata geçiren uygulamalar başlatıldı.
 • 1998 – Eğitimlerin ölçümlenmesi konusunda Türkiye'de ilk çalışmalar başlatıldı.
 • 1999 – İş hayatında gündem oluşturan Baltaş Grubu Psikoloji ve İş Dünyası Salı Toplantıları hayata başlatıldı.
 • 2000 – "Uygun işe uygun insan" felsefesinden yola çıkarak, seçme yerleştirme ve yükseltmelerde hizmet veren Baltaş-Eksen Seçme Yerleştirme ve Organizasyon Şirketi kuruldu.
 • 2000 – Çağdaş yönetimde insan ve değişim konularını bilim temelinde ele alan KAYNAK Dergisi, çağdaş bilgiyi herkesle paylaşma misyonuyla yayın hayatına girdi.
 • 2001 – İnsanı anlamak ve doğru değerlendirmek konusunda Dünya Lideri olan Hogan Assessment System ile işbirliği başlatıldı ve değerlendirme araçları Türkiye'ye uyarlandı.
 • 2004 – Dünyada beş milyon katılımcıya ulaşmış Celemi İş Simülasyonları ile işbirliği başladı ve böylece Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı.
 • 2008 – Her yıl New York'da düzenlenen ve ekonomiyi yönlendiren CEO'ların, stratejileriyle dünyaya yön veren politikacılar, kuram koyan akademisyenlerin konuşmacı olduğu World Business Forum'un Türkiye temsilciliği alındı.
 • 2009 – Değerlerin kurumsal dönüşüm üzerindeki etkisini ölçen Kültürel Dönüşüm Aracı (KDA), ortaya çıkarılması güç, kurum değerlerinin ölçümlenmesini sağladı.
 • 2011- Yaşama biçimini ve insan alışkanlıklarını değiştiren Dijital Dünyayı keşfettiren "Dijital Ekonomi Zirvesi" gerçekleştirildi.
 • 2014 – Kurumlarda inovasyon kültürünü yaşatacak yetkinlikler ölçülmeye başlandı.
 • 2015 – Yenilenmeye ve yenilemeye devam ediyor.
 • Sayfayı Paylaş >
© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.