EĞİTİM VE GELİŞİM


Başlıca beş başlık altında toplanan Baltaş eğitim programlarının yanı sıra, Türk iş hayatında fark yaratan ve iz bırakan yirmi yılı aşkın çalışmaları ve deneyimleriyle Baltaş Grubu, kurumsal yapıların ve sistemlerin tasarımlanması, kurulması ve geliştirilmesinde danışmanlık yapmaktadır. Kurumsal danışmanlığın yanı sıra, çalışanların kariyer hedefleri ve gelişimlerinin planlanması, bireysel koçluk ve mentorluk projeleriyle, bireysel düzeyde de danışmanlık verilir.

Kurum yönetimleriyle işbirliği yapılarak ön durum değerlendirmesi yapılır. Baltaş-Eksen Seçme ve Değerlendirme Merkezi'nin katkılarıyla niceliksel ve niteliksel tanı ve değerlendirme teknikleri kullanılır, konuyla ilgili kişi ya da grupların katılımıyla konu incelenir. Toplanan veriler kurum hedefleri doğrultusunda değerlendirilir, proje önerisi rapor haline getirilir. Projenin uygulama aşamasında danışmanlık ve izleme hizmeti verilir. Proje süresi, sektöre bağlı olarak ve şirketin boyutuna göre belirlenir.

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.