DUYGUSAL ÇEVİKLİK


Çalışanlar özellikle üzüntü, hayal kırıklığı, öfke, başarısızlık hissi, kaygı gibi olumsuz duygularının fazlaca etkisinde kalarak adeta bir duygu tutulması yaşayabilmektedir. Bu tutulmanın getirdiği etkilerle yüzleştiklerinde, inkâr ettikleri veya çelişkiye düşerek akla uydurdukları, kaçındıkları ya da farklı düşünce ve duyguları benimsemeye zorunlu hissetmeleri sebebiyle erteledikleri içsel deneyimlerin farkına varabilirler. Böylelikle, içinde bulundukları duygu durumundan çıkma kararı almaları kolaylaşır.

Duygusal Çeviklik Semineriı, iş ortamında yaşanan duygu ve düşünce değişimlerine uyum sağlamayı kolaylaştırmak, kişinin içinden çıkamadığı duygusal yaşantılarının bireysel ve ekip performansında yarattığı olumsuz etkiyi en aza indirmek, böylelikle verimli iş süreçleri oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.