PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMLERİ


Performans yönetim sistemleri çalışanların iş performanslarının değerlendirilmesi, bireylerin, birimlerin ve kurumların iş çıktılarının değerlendirilmesi ve hedefler ile karşılaştırılması için objektif, ölçülebilir veri sağlar. Sistemin sağlıklı çalışması hedefler ile yönetim konusunda atılacak en temel adımdır. Mevcut durum analizi, performans yönetim sistemi kriterlerinin ve standartlarının belirlenmesi, sistem çıktılarının kariyer yönetimi, terfi ve ücretlendirme sistemlerine ne şekilde etki edeceğinin belirlenmesi başarılı bir sistem tasarımında ele alınması gereken önemli aşamalardır. Baltaş danışmanları performans yönetim sistemi kurmak isteyen kurumlara danışmanlık desteği sağlamanın yanı sıra, sistemin sağlıklı işlemesi için kurum içi geribildirim kültürünün oluşturulmasında da eğitimler ve çalıştaylar ile destek verir.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.