Yönlendirme ve Yol Gösterme®


Yüreklendirilen çaba, katma değer olarak işe geri döner. Kurum amaçları doğrultusunda koçluk rolü üstlenmek, çalışanları görevlendirmek, değerlendirmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve yönlendirmek çağdaş yöneticilerin geliştirmeleri gereken bir yetkinliktir. Bu program çağdaş liderlik davranışı çerçevesinde, amaca yönelik bilgilendirme, destekleme, gözlemleme, geribildirim ve izleme becerileri kazandırma ve geliştirmeyi hedefler.« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.