Geliştiren Yönetici: Temel Yönetim Becerileri


Yöneticilik ve liderlik, farklı ancak birbirini tamamlayan yetkinlikler gerektirir. Günümüzde planlama, uygulama, kontrol ve kaynak yönetimi gibi temel yöneticilik yetkinliklerinin yanı sıra, çalışanları görevlendirme, geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinlikleri de aynı öneme sahiptir. Temel Yönetim Becerileri programı, çağdaş iş liderinin gerek duyduğu insan yönetimi becerilerini sunan bir programdır.« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.