Değişimde Yolculuk – Değişim Yönetimi


Şirketlerde yaşanan yeniden yapılanma, birleşme, satınalma, küçülme gibi kurumsal dönüşümler ile işletme veya bölüm düzeyindeki yönetim, süreç, sistem ve teknoloji değişikliklerinin neden olduğu değişim hareketlerine karşı birey ve kurumların hazırlıklı olması yaşamsal önem taşımaktadır. Bu dönemlerde sürece işlerlik kazandıran yaşamsal enerji, insanların ve kurum kültürünün içinde saklıdır ve harekete geçirilmesi gerekir. Bu program, değişim süreçlerine önderlik eden yöneticilere, sürecin en kritik kitlesi olan ilk ve orta kademe yöneticilerine ve süreçten etkilenen tüm taraflara değişimin olumlu yönlerine odaklanmak ve olumsuz etkileri ez aza indirmek için etkin yöntemler sunar. 



« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.