Proaktif Davranış ve İnisiyatif Geliştirme


Günümüz iş hayatının talepleri her düzeyde çalışanın, yetkileri çerçevesinde inisiyatif kullanmasını ve proaktif davranış göstermesini zorunlu kılıyor. Değişimi öngörerek yeni çözümler oluşturmak, olası sorunları önceden kestirerek önlem almak, proaktif bireylerin ve kurumların ayırt edici özelliğidir. Proaktif bireyler ve kurumlar, kendi istekleriyle gerekenin üstünde performans gösterir, başkalarının göremediği fırsat ya da problemi öngörerek hazırlık yapar ve harekete geçer, engellenme ya da reddedilme karşısında vazgeçmezler.« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.