MINDFULNESS: Görünmeyen Gücü Tanımak ve Bilinçli Farkındalık


Bilinçli farkındalık(Mindfulness), dikkati şimdiki ana verme ve deneyimleri yargılamadan kabullenici bir tutumla izleme halidir. Teorik değil, deneyimsel bir çalışmadır. Kişinin düzenli uygulama ile kendine şahitlik etme kapasitesi derinleştikçe, pozitif duygulanım ve canlılık artar, öfke ve stres gibi yoğun olumsuz duygulara daha etkin şekilde yön verilir, iletişimde farkındalık yükselir. Kendi iç dünyasında stresle ilişkisini daha iyi düzenleyen kişi, dış dünya ile de daha yüksüz bir ilişki kurar ve konsantrasyonu artar. 

Bu seminerde katılımcıların farkındalık becerileri konusunda bilgi kazanması, kendini değerlendirmesi, temel uygulamaları öğrenmesi ve seminer sonrası dönem için uygulama motivasyonu kazanması için aşağıdaki konu ve kavramların üzerinde durulacaktır:

  • Bedende, duygularda ve düşüncelerde farkındalığı deneyimlemek / şahitlik etmek
  • Otomatik olarak tetiklenen stres yaşantısına mesafe almak
  • Kronik strese zemin hazırlayan zihinsel eğilimleri fark etmek
  • Otomatik tepki ile farkındalıkla verilen yanıt ayrımını yapmak
  • Beden ve nefesi bir çapa gibi kullanarak şimdi ile bağlantıya geçmek
  • Farkındalık tutumlarının stres algısını nasıl değiştirebileceğini görmek
  • Tek başına uygulanabilecek farkındalık pratikleri öğrenmek ve uzun vadede duygu denetleme becerilerini geliştirmek


« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.