Kurumun Hedefleriyle Bireyin Hedeflerini Hizalamak


Kurumun Hedefleriyle Bireyin Hedeflerini Hizalamak Hangi ölçekte olursa olsun tüm kuruluşların bir stratejisi ve hedefi vardır. Bu stratejiler kurumun büyüklüğüne ve yaklaşımına bağlı olarak yapılandırılmış bir formatta olabildiği gibi, kuruma özgü ve hatta sadece hafızalarda da olabilir. Yine tüm kurumların; kendi performansını tüm paydaşlarına sağladığı yararlar açısından ölçtüğü ve periyodik takip ettiği iş sonuçları vardır. Bu iş sonuçları; kurumun değerleri, vizyonu ve misyonu ile ilişkili olarak, müşterilerle, çalışanlarla, hissedarlarla ve iş süreçleri ile ilgili sonuçlar olabilir. Kurumlar, genel olarak yıl bazında bu iş sonuçlarında bekledikleri performans için, ölçülebilir hedefler belirlerler. Yıl sonunda da hem kurumun hem çalışanların performansı bu hedeflere ulaşma durumuna göre değerlendirilir.

Kurum ve kişi performansının değerlendirilmesine tek noktadan hizmet eden bu hedeflere ulaşılabilmesi için strateji ve hedeflerin hiyerarşik sırada yukarıdan aşağıya indirilmesi, içselleştirilmesi ve hizalanması gerekir. Ancak bu şartlarda bireyler kurum stratejisi doğrultusunda hedeflere ulaşabilme veya ulaşamama durumundaki katkılarını sorgulayabilirler.Videolar :


« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.