Kurumsal Hayatta Etkileme ve Etki Yaratma


İş hayatında geçekleştirilecek her iş sonucu, bir başkasının onayına, paylaşacağı bilgiye, vereceği desteğe bağlıdır. Buna karşılık alınan her karar ve iş sonucu da bir başkasını ya da başkalarını doğrudan ya da dolaylı etkiler. Hedeflerine ulaşmak için kişinin kurumsal gerçekler çerçevesinde etkili ilişkiler geliştirmesi, etkileme ve ikna etme yetkinliğini kullanması gerekir. İş hayatında etkileme, bireysel özelliklerle kurumsal durumlar arasındaki etkileşim sonucunda ortaya çıkar.« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.