Kurumsal Farkındalık ve Kişisel Algı (İmaj) Yönetimi


Kurumun temel değerleri kurum kültürünün çekirdeğini oluştururken, kurum çalışanlarının görünüşleriyle davranış ve ilişki kurma biçimleri kurum kültürünün dışa yansıyan yüzüdür. Şirketin dış çevresiyle ilişki kurma biçimi, kurumsal farkındalığı yüksek çalışanların yarattığı kişisel algıda somut ifadesini bulur. Bu program, iş ortamında, kurumun değerleri ve ilkeleri doğrultusunda karar ve davranışları özendirdiği gibi dış yüzünü de şekillendirmeyi amaçlar.« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.