Kültürlerarası Farkındalık Semineri


Küçülen dünyada silikleşen sınırlar ve yakınlaşan mesafeler, farklı kültürlerden bireylerin bir arada çalışarak hedeflenen iş sonuçlarını almasını, anadilleri farklı olsa da ortak bir dil konuşmasını gerektiriyor. Bu süreçte kilit rol oynayan kültürlerarası duyarlılığın ve farkındalığın yokluğu, yanlış anlamalara ve yıkıcı çatışmalara yol açarak istenen performansın alınmasını engeller.

Baltaş Kültürlerarası Farkındalık Programı’nda farklı kültürlerden gelen çalışanlar kendilerini, Türk kültürünün normlarına uygun, aynı zamanda etkili biçimde ifade etme yöntemlerini öğrenir. Türk/hedef kültür değerlerinin detaylı analizini ve bu değerlerin iletişime, yönetim ve iş yapış biçimlerine olan etkilerini içeren program sonunda katılımcılar, Türk çalışanlarla yürüttükleri iş süreçlerinde daha etkili olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilere sahip olurlar.Fotoğraflar :


« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.