POTANSİYELİ PERFORMANSA ÇEVİRMEK


Kurum stratejisinin başarısı büyük ölçüde, çalışanların her birinin kurum tarafından üretilen değere yaptıkları katkıya bağlıdır. Çalışanların etkili bir performans ve hedeflenen iş sonuçları elde etmek için göstermeleri gereken davranışlar, yetkinliklerle tanımlanır.

İş ortamının yeni gerçekleri göz önüne alındığında, insan kaynağı yetkinlik sermayesi olarak da nitelenebilir. Çalışanların bireysel özelliklerini, bilgi ve deneyimlerini, iş ortamının değişen koşulları doğrultusunda hayata geçirmek, etkin bir yetkinlik yönetimi gerektirmektedir. Sonuç olarak, bireylerin ve kurumların yetkinliklerini geliştirmek, aralarındaki etkileşimi güçlendirmek ve bunları kurum stratejisiyle bütünleştirmek, günümüzün iş iklimine uyum sağlamanın başlıca koşuludur.

Bu programlar her kademeden çalışana, özellikle de orta kademe yöneticilerine iş hayatında sahip olunması gereken müzakere becerileri, kurumsal etkileme ve ikna etme, inisiyatif ve proaktif davranış, kurumsal farkındalık, problem çözme ve karar verme, sunuş becerileri, zaman yönetimi, toplantı yönetimi gibi konularda beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

ÇÖZÜMLERİMİZ

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.