Ekip Oluşturma ve Geliştirme®


Ekip Oluşturma ve Geliştirme semineri, ilk kez 1993 yılında Prof. Dr. Acar Baltaş tarafından Türk kültürünün özellikleri temel alınarak geliştirilen, sürekli güncellenerek bugüne kadar yüzlerce çokuluslu ve ulusal kurumda uygulanan, sayıları onbinleri bulan katılımcıya etkin bir ekip olmanın temel becerilerini kazandırmış özgün bir programdır.

Programın temel hedefi, çeşitli uygulamalar, eğitsel oyunlar, geribildirimlerle etkileşimci bir ortamda, verimli ekip çalışması için gereken olgun birey davranışını geliştirmek ve ekip üyeleri arasında ortak bir dil ve değer sistemi oluşturmaktır.

Ekip Oluşturma ve Geliştirme programına ek olarak uygulanabilen Ekip İlişkilerinde Etkinlik açık alan eğitim programı, kazanılan becerilerin etkin biçimde hayata aktarılmasını sağlar.« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.