ORTAK AMACA KOŞMAK


Ortak Kurum Kültürü Oluşturma programları bir şirketin tüm çalışanlarına en temel yetkinlikleri kazandırarak ortak bir çalışma iklimi yaratmayı amaçlar. Çalışanları aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştırır, kuruma bütünlük kazandırır, etkinliği ve verimliliği sağlayan harcı oluşturur. Kurumun dış dünyayla ilişkilerinde tutarlılık, açıklık ve güven sağlar. Şirket stratejilerinin ve projelerin başarısı olumlu kurum kültürüne bağlıdır.

Güçlü bir kurum kültürüne sahip şirketlerde çalışanlar "iş yapmaktan" aynı şeyi anlar, enerjilerini kişilere değil işlere odaklar, sözlü ve sözsüz davranışlara benzer anlamları yükler, kurum hedeflerini ortak amaç bilir, neyi nasıl yapacakları konusunda ortak bir hareket tarzı benimser.

ÇÖZÜMLERİMİZ

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.