İş Lideri Geribildirim Anketi


90° / 180° / 270° / 360° değerlendirme anketleri

İş Lideri Geribildirim AnketiKarmaşık iş süreçleri ve ilişkiler ağı içinde liderin çevresinden geribildirim alması, ona tutum ve davranışlarını değerlendirme, değiştirme ve geliştirme olanağı verir.

360 derece Yetkinlik Geribildirim Anketi, liderin yöneticilik becerilerine ayna tutar. Bu ölçek aracılığıyla, yöneticiler kendileri ve birlikte çalıştıkları kişiler (üstleri, eşitleri ve astları) tarafından temel yöneticilik becerileri açısından 360° değerlendirilir. Yöneticinin kendisini nasıl gördüğüyle başkalarının onu nasıl gördüğü arasında ortaya çıkabilecek farklar, yöneticinin kendisini daha gerçekçi bir perspektifte değerlendirmesine ve kendisini sorgulamasına imkan verir.Videolar :


« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.