Ekipmetre


Ekip çalışmasının gerek iş gerekse ilişki boyutlarında ortaya çıkan sorunları belirlemek, tüm ekip üyelerinin aynı ortak hedef doğrultusunda buluşmasını sağlamak, işbirliği ve karşılıklı bağımlılık anlayışını güçlendirmek amacıyla yapılan bir workshop çalışmasıdır.

Ekip profiliyle ekip etkinliği modelinin örtüşme alanlarını saptayarak, ekip içi uyumu, güveni ve ekip hedeflerini gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Hedefleri gerçekleştirme ve olası zorlukları aşma konusunda ortak bir anlayış geliştirir. Ekip üyelerinin kişisel özelliklerini ve ekip dinamiklerini anlamaları, ekibin ortak çalışmayı engelleyen etkenleri analiz etmelerini, birbirlerine karşı anlayış, hoşgörü ve güven oluşturmalarını, sorunlara karşı çözüm geliştirmelerini kolaylaştırır. « Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.