Özel Hazırlanan Testler


Kurum İhtiyacına Özel Genel Yetenek Testlerinin Oluşturulması

Yoğun işe alım yapan kurumlar, kendilerine başvuru yapan adayın daha önce hiç karşılaşmadığı, kurumun istediği konulara ağırlık veren, genel yetenek anketleri hazırlanmasını beklemektedirler.

Buna bağlı olarak Baltaş-Eksen isteyen kurumlara, sadece onların kullanacağı genel yetenek testi hazırlamaktadır.

Kuruma Özel Genel Yetenek Testi Nasıl Hazırlanır?

Yetenek testleri geliştirme sürecini psikoloji ve istatistik alanında uzmanlaşmış Baltaş-Eksen danışmanları yürütmektedir.

Bir yetenek testinin ölçmesi gereken beş boyut bulunmaktadır. Bunlar;

  • Anlamlandırma
  • Analitik düşünce
  • Görsel hafıza
  • İlişki kurma
  • Problem çözme

Bu boyutların dışında kurumun ihtiyacına yönelik olarak grafik okuma, veri analizi gibi boyutlar eklenebilmektedir.

Ölçülmek istenen her bir boyut için en az on beş soru hazırlanmaktadır. İşe alınması hedeflenen demografik özellikteki (yaş, eğitim, deneyim) kişilerden oluşan bir örneklem grubuna, hazırlanan ön test uygulanmaktadır. Ön test uygulaması kurumda çalışan kişilerden oluşturulabileceği gibi, Baltaş-Eksen tarafından oluşturulmuş bir gruba da uygulanabilir. Ön test uygulamasında elde edilen sonuçlar istatistik analizlerle incelenmektedir. Bu çalışmada amaç herkes tarafından yanıtlanmış ve hiç kimse tarafından yanıtlanamamış soruları belirlemektir.

Ayrıca sorular zorluk derecesine göre puanlandırılır. Çoğunluk tarafından yanıtlanmış sorular “1” puan alırken, azınlık tarafından yanıtlanmış sorular “3” puan almaktadır. Böylece geçerlilik çalışması tamamlanmış olur.

Ayrıca grubun ortalaması belirlenerek, diğer oluşturulmuş testlerin ortalamalarıyla kıyaslanır. Elde edilen sonuçlarla güvenilirlik çalışması tamamlanmış olur.

Yararları

  • Toplu işe alımlarda uygun olmayan adayların elenmesini sağlar
  • Adayların test ile daha önce karşılaşmamış olmalarını sağlar
  • Kuruma uygun kişiye ulaşılmasını sağlar
  • İşe alım görüşmelerinde, görüşmeyi yönlendirecek, destek bilgi verilmesini sağlar

 Fotoğraflar :


« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.