Baltaş-Eksen Satış Testi (BEST)


Best Satış Testi Kurumun Beklenti ve İhtiyaçlarına Yönelik Uygun Satış Personelinin Belirlenmesine Yardımcı Olur.

Baltaş-Eksen Satış Testi (BEST), kurumlarda satış pozisyonlarında beklenen yetkinlikler açısından uygun kişilerin, bilimsel kriterlere dayalı ve objektif seçilmesi amacıyla geliştirilmiş bir satış yetkinliği ölçüm aracıdır.

BEST uygulamasının amacı, satış pozisyonunda çalışan bireylerin satış bilgileri ile pozisyonun gerektirdiği beceriyi ortaya koyacak işlevlerin incelenmesidir.

Satış posizyonu için gerekli yetkinlikleri ölçen 6 boyut

  • Kurallara Uyma (Kurum kurallarına uyan, planlı çalışan, ayrıntılara karşı özenli)
  • Kendine Güven (Baskı altında sakin, olaylar karşısında güvenli, belirsizliğe karşı dayanıklı, engellerle başa çıkan)
  • Başarı Odaklılık (Başarılı, öne çıkan, rekabete giren, inisiyatif alan, hedef odaklı)
  • İlişki Yönetimi (Yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanan, alternatif çözümler sunan, kolay ilişki kuran)
  • Duygu Tanıma (Beden dillerinden ve içinde bulundukları konumdan duygularını tanımlayabilen)
  • Satış Bilgisi (Genel satış bilgisine ve anlayışına sahip olan)

 Fotoğraflar :


« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.