Hogan Değerler ve Yönelimler Ölçümü (MVPI)


Hogan Değerler ve Yönelimler Ölçümü (MVPI), kişinin temel değerlerini, amaçlarını ve ilgilerini ortaya koyan kişilik ölçümüdür. Sonuçlar, bir çalışanın hangi pozisyonda olmayı tercih edeceğini, nasıl bir çalışma ortamından motive olacağını göstermektedir.

Kurumlar, seçme süreçlerinde işe alacakları kişini kurum değerleri ile uyumunu ölçmek için kullanabilirler. MVPI aynı zamanda ekip içerisindeki rekabetin ve çatışmaların nerede olabileceği ile ilgili de bilgi verir. Temel değerler, kimliğin bir parçasıdır. Bunun sonucu olarak da kişiyi harekete geçiren faktörler, kişinin ulaşmak istedikleridir.

Yararları

 • Kişinin istek ve planlarını işaret eder
 • Kişinin kimliği ile kurumun değerleri arasındaki uyumu ölçer
 • Kişinin lider olarak nasıl motive edeceği ile ilgili bilgi verir
 • Kurum çalışanlarının ortak bir amaç etrafında birleşmelerini kolaylaştırır
 • Yüksek performansla sinerji oluşturacak ekiplerin kurulmasına olanak tanır
 • Liderler tarafından belirlenen iş ortamını tanımlar
 • Kurumun ve liderin etkilerini tanımlar
 • Kişinin beklentilerini tanımlayarak, kariyerindeki ilerlemeye yardımcı olur
 • Değerlendirilen birey üzerinde olumsuz etki yaratmaz, kişilik haklarına karşı duyarlıdır.

Raporlandırma ve uygulama özellikleri

 • Türkiye'nin her yerinden internet üzerinde uygulama ve değerlendirme kolaylığı verir.
 • Toplu uygulamalarda kâğıt-kalem uygulaması kolaylığı sunar.
 • 15- 20 dakikada tamamlanma imkanı
 • Doldurulduğu anda raporlama imkanı
 • Test ifadeleri ve raporlamanın farklı dillerde yapılabilme imkanı
 • 100’den fazla kurumda çalışan yetişkinlerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi imkanı

Uygulama alanları

 • İş görüşmelerinde, kişi ile kurum arasındaki uyumu ölçmek için
 • Kariyer planlamasında yol gösterici olarak
 • Proje ekiplerini oluşturmak için
 • Ekip içerisindeki çatışma, rekabet ve ortak değerlerin saptanabilmesi için
 • Kişinin yönetim tarzını belirlemek için


Fotoğraflar :


« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.