Hogan Baskı Altında Eğilimler Ölçümü (HDS)


Hogan Baskı Altında Eğilimler Ölçümü (HDS), kişilikten kaynaklanan performans risklerini ve kişiler arası ilişkilerdeki zorluları tanımlar. Bu davranışlar özellikler iş yükünün ve çevre koşullarının baskı oluşturduğu durumlarda artar. Kişilikle oldukça iç içe olan bu ayakbağları kişinin liderlik becerilerini ve tarzını etkiler. HDS birey başarısını olumsuz yönde etkileyen davranışların fark edilmesini sağlayıp önerilerde bulunan kişilik ölçüm aracıdır. HDS, kişiliğin saklı yüzünü ortaya koyarak kurumun ödeyeceği yüksek bedelleri önler.

Yararları

 • Kişinin baskı altında ortaya çıkan ve başarısına engel olan davranışlarını belirler
 • Mesleki gelişiminin önündeki kişilik engellerini ortaya çıkarır
 • Baskı altında hangi davranışlara dikkat edilmesi gerektiğini gösterir
 • Normal koşullarda kolaylıkla belirlenemeyecek sorunları ortaya çıkarır
 • Kişinin kendisiyle ilgili farkındalığını artırır
 • Kişinin farklı durumlarda nasıl davrandığı ile ilgili bilgi verir
 • Değerlendirilen birey üzerinde olumsuz etki yaratmaz, kişilik haklarına karşı duyarlıdır.

Raporlandırma ve uygulama özellikleri

 • Türkiye'nin her yerinden internet üzerinde uygulama ve değerlendirme kolaylığı verir.
 • Toplu uygulamalarda kâğıt-kalem uygulaması kolaylığı sunar.
 • 15- 20 dakikada tamamlanma imkanı
 • Doldurulduğu anda raporlama imkanı
 • Test ifadeleri ve raporlamanın farklı dillerde yapılabilme imkanı
 • 10.000’den fazla yöneticinin sonuçları değerlendirilmesiyle elde edilen normlar

Uygulama alanları

 • Yönetici seçiminde kişinin tarzı ve becerisi ile ilgili bilgi olarak
 • Kariyer planlamasında yol gösterici olarak
 • Yetenek havuzlarında güçlü ve gelişmesi gereken yönleri belirlemek için
 • Terfi sistemlerinde uygun adayı belirlemek için,
 • Ekip oluşturma programlarında, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri belirlemek için


Fotoğraflar :


Videolar :


« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.