Algılanan Stress Düzeyi Ölçeği


Psikolojik stresler insan sağlığını ve yaşamını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu sebeple de ölçülmesine, değerlendirilmesine ve insanı etkileyen risk faktörlerinin analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ölçek çeşitli araştırma konuları ile kolayca bağdaştırılabilir ve stresle ilişkili değişik sonuçları tahmin etmede kullanışlıdır.

Uygulama Amacı:

Algılanan Stres Düzeyi (ASD) Ölçeği, bireylerin ve bölümlerin stres algılarının ölçülmesi için oluşturulmuş bir araçtır. Birey, tehdit karşısında olduğu stres durumlarında bedensel ve psikolojik düzeyde sorunlar yaşar. İş yeri için yöneticilerin ve çalışanların stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi önemli bir performans kriteridir.

Ölçek, katılımcıların son bir ay içerisindeki stres verici olaylar karşısında düşündüklerini ve hissettiklerini yansıtır. Stres verici olarak algılanan yaşantıların hangi düzeyde olduğunun ve niteliğinin değerlendirmesini yapar.

Yorumladığı Alanlar:

ASD, çalışanların stres algılarının sıklığını ve niteliğini ölçer.

  • Bireyin veya grubun genel stres algısının sıklığını “düşük”, “ortalama” ve “yüksek” olarak belirler.
  • Bireysel yaşantıların stres açısından niteliklerini; “beden ve ruh sağlığının tehdidi”, “kontrol edilemez oluşu”, beklenmedik oluşu” ve “aşırı zorlanma yaşatması” boyutlarında ele alır.

 « Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.