İNSANI TANIMAK VE DOĞRU DEĞERLENDİRMEK


İnsanlar özel hayatlarında başka, iş hayatlarında başka kişilik özelliği ve davranış biçimleri sergilemez. Çağdaş yaşamın gerekleri kişilerin sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini, iş hayatında ve özel hayatlarında kendilerini ve ilişkilerini etkin biçimde yönetmelerini gerektirmektedir. Bu programlar hayatın her alanında kişisel etkinliği artıran, her kademeden çalışana donanım sağlayan beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bireysel potansiyeli harekete geçirme yaklaşımı, iletişim teknikleri, iş hayatını eğlenceye dönüştürme etkinlikleri, çatışma çözme becerileri, güvenli davranış, kişisel algı (imaj) yönetimi, duygusal zeka yetkinlikleri, yaratıcılık, stresle başaçıkma ve stresi başarı yolunda kullanma gibi yöntemler ve beceriler sunan bu programlar, her kişinin hayat karşısında üretkenliğini artırır.

ÇÖZÜMLERİMİZ

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.