Kurum Kültürünü Yapılandırma


Şirket değerlerini belirlemek, bunlara bağlı olarak vizyon ve misyon oluşturmak, bunları tüm çalışanların sahiplenmesini sağlamak iş hedeflerini anlamlı kılar, çalışan motivasyonunu artırır ve kurumun performansını yükseltir. Vizyon, misyon ve değerlerin; çalışanlarca anlaşılır biçimde tanımlanması ve benimsenmesi, iş hayatının uygulamalarıyla örtüşmesi ve stratejik kararlara ışık tutması, kurumu temsil etmesi ve etik değerlerle uyumlu olması sağlanır.« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.