İş Rollerine Bağlı Yetenek Analizi


Kurumların üstün performansa ulaşabilmesi için çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri ve kişilik özellikleri önem kazanmaktadır. Yetkinlik olarak adlandırılan bilgi, beceri ve kişilik özellikleri çalışanların yaptıkları işe göre değişiklik gösterir. Kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda iş rollerine bağlı olarak hazırlanan yetkinlik kılavuzu, kurumların çalışanlarının işe alımı, performans değerlendirmeleri, eğitim ihtiyaçları ve kariyer planlamalarına ışık tutmaktadır.« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.