İnovasyon Kültürünü Oluşturma ve Geliştirme


İnovasyon kapasitesi, karmaşık ve hızlı değişime ayak uydurma değil, öne geçecek açılımları ve atılımları yapabilme kapasitesidir. Bu sebeple günümüzde kurum stratejilerinin en önemli bölümü inovasyon stratejilerinin oluşturulmasıdır. İnovasyon stratejilerinde teknolojide ve hizmette var olan ve değer yaratacak yönlerin belirlenmesini sağlamak ana amaçtır. Bu amacı gerçekleştirmek için farklılıkları tanımak ve bu çeşitlilikten yararlanmak gerekir. Bu doğrultuda üç temel hareket alanımız vardır: Kurum kültürünü oluşturmak, süreçleri beslemek ve inovatif çalışan yetkinliklerini geliştirmek.« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.