Görev Tanımlarının Oluşturulması


Kurumlarda organizasyon şemasında yer alan pozisyonların hangi eğitim, iş deneyimi, bilgi/ becerideki kişilere ihtiyaç duyulduğunun tanımlandığı ve bu kişilere hangi görevler için ne ölçüde yetki verileceğinin tanımlandığı dokümanlardır. Görev tanımları işin organizasyon içindeki yerini ve önemini belirler. İşin kimliği dışında, işlerin ayrıntılı özelliklerini, diğer işlerle ilişkilerini ve onlardan ayrıldığı yönleri de belirlemektedir.« Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.