Uzun, Sağlıklı ve Mutlu Yaşamak


“Seksen yıl süren bir araştırmada çıkan şaşırtıcı sonuçlar”

Bu seminer, sağlıklı ve uzun yaşamakla ilgili medyada yer alan ve zamanla sağlık profesyonelleri tarafından da sorgulanmadan doğru kabul edilen birçok bilginin ne ölçüde bilimsel geçerliliğinin olduğunu sorgulamaktadır.

Bir gün süreli programa temel oluşturan kaynak, seksen yıl süreyle izlenmiş olan 1528 kişiyle yürütülmüş bir çalışmaya dayanmaktadır.

Böylece katılımcılar, sağlıklı yaşamak konusunda klasik reçeteleri sorgulayacak, kalıtımın, şansın ve seçtikleri hayat yolunun kendileri için hazırladığı geleceği öngörebileceklerdir. Bu program katılımcılara, sağlıklarını, hayat kalitelerini ve hayat sürelerini etkileyecek seçimler yapma fırsatı vermektedir.

Programda ele alınacak konular:

  • Sosyal destek ağının önemi
  • Yaşam memnuniyet ölçümü
  • Evlilikte mutluluğun etkisi
  • İş tutkusu ve başarının değeri
  • Dini inanış ve manevi değerlerin değeri
  • Kişilik özelliklerinin belirleyiciliği
  • İyimserlik ve kötümserliğin şaşırtan sonuçları
  • Olumsuz yaşantıların etkisi

Program, yukarıdaki başlıklarda katılımcıların kendilerini değerlendirmelerine imkan vermemekte ve etkileşimli olarak yürütülmektedir. Program sonunda katılımcıların hayat tarzları ile ilgili çok güçlü bir farkındalık geliştirmeleri ve önemli kararlar almaları beklenmektedir.

 « Geri Dön

© BALTAS 2019 Tüm hakları saklıdır.