STRATEJİK PLANLAMA


Değişken iş ortamlarında, yönetimin başarısı stratejik düşünme disiplinine bağlıdır. Program; problem çözme, karar verme, kontrol etme, yönlendirme ve koordine etme gibi yetkinlikleri, kurumun geleceğe yönelik etkinliklerini planlama ve yürürlüğe koyma yöntemlerine uygulamaktadır. İş liderlerinin farklı yönetim fonksiyonlarına analitik bir bakış ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirmelerini hedeflemektedir.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.