PROJE YÖNETİMİNDE İNSAN FAKTÖRÜ


Proje Yönetimi semineri, proje aşamaları, yöntem ve araçlarını tanıtmayı ve projeyi hayata geçirme becerisi kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Proje yönetiminin insan yönetimi boyutunu ele alarak, proje ekibinin yönetimi, işbölümünün hayata geçirilmesi, rol ve sorumlulukların belirlenmesi, iş akışının düzenlenmesi ve yönetilmesi yetkinliklerini geliştirir.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.