GELİŞTİREN LİDER: DURUMSAL YAKLAŞIM


Yöneticilik ve liderlik, farklı beceri ve yetkinliklerden oluşan ve birbirini tamamlayan kavramlardır. Değişken iş ortamlarında bireysel ve ekip performansı için her ikisine de ihtiyaç vardır. Yönetimde, koçluk, delegasyon, müzakere, çatışma, stratejik düşünce gibi ileri yönetim beceri ve yetkinliklerinden önce planlama, organizasyon, uygulama ve kontrol gibi alanlardaki temel yönetim becerilerine olan ihtiyaç açıktır. Özellikle ilk kademe yöneticilere yönelik bu seminerin amacı, katılımcılarına planlama, görevlendirme, izleme, geribildirim gibi temel yönetim becerilerini kazandırmak, liderlik kariyerlerinin sonraki aşamaları için ipuçları vermektir.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.