İLETİŞİM BECERİLERİ VE BAĞ KURMAK


İletişim becerilerinin yanı sıra empatik anlayış geliştirmeyi de içeren bu program, iletişimi engelleyen etkenleri tanımayı, iletişim sorunlarını azaltmak için farklı yollar benimsemeyi ele almaktadır. Bu konuda bireylere sistematik bir yaklaşım kazandırmayı, ilişkileri kontrol etme, sağlıklı iletişim kurabilme becerileri kazandırmayı amaçlar.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.