YETKİNLİK MODELİ OLUŞTURMA


Kurumların üstün performansa ulaşabilmesi için çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri ve kişilik özellikleri önem kazanmaktadır. Yetkinlik olarak adlandırılan bilgi, beceri ve kişilik özellikleri çalışanların yaptıkları işe göre değişiklik gösterir. Kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda iş rollerine bağlı olarak hazırlanan yetkinlik kılavuzu, kurumların çalışanlarının işe alımı, performans değerlendirmeleri, eğitim ihtiyaçları ve kariyer planlamalarına ışık tutmaktadır. Baltaş danışmanları kurum ihtiyaçlarını ve iş tanımlarını göz önüne alarak, odak grup çalışmaları ve birbir görüşmeler ile kurumunuzun yetkinlik kılavuzunun oluşturulmasına rehberlik eder.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.