VİZYON, MİSYON ÇALIŞTAYLARI


Vizyon, kurumların ulaşmak istediği geleceğin bir resmidir. Misyon ise kurum açısından "biz niçin varız?" sorusunu yanıtlayan, vizyona yönelik bir kararlılık ifadesidir. Şirket değerlerini belirlemek, bunlara bağlı olarak vizyon ve misyon oluşturmak, bunları tüm çalışanların sahiplenmesini sağlamak iş hedeflerini anlamlı kılar, çalışan motivasyonunu artırır ve kurumun performansını yükseltir. Vizyon, misyon ve değerlerin; çalışanlarca anlaşılır biçimde tanımlanması ve benimsenmesi, iş hayatının uygulamalarıyla örtüşmesi ve stratejik kararlara ışık tutması, kurumu temsil etmesi ve etik değerlerle uyumlu olması gerekir. Baltaş danışmanları kurum vizyon ve misyonunun belirlenmesinde akılcı teknikler uygulayarak kurum yöneticileri ile birlikte çalışırlar.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.