STRATEJİ ÇALIŞTAYLARI


Stratejik planlama, kurum vizyon ve misyonu ışığında geleceğe nasıl ve hangi yollar ile ulaşılacağını gösteren temel bir planlamadır. Kurumunuz için stratejik planlama yaparken akılcı yöntemleri ve analiz tekniklerini kullanmak, ortak akıl oluşturmak, bütünsel bir çerçevede bakmak ve takip edecek adımlara temel oluşturacak çıktılar üretmek önemlidir. Baltaş danışmanları kurumunuz ve içinde bulunduğunuz sektör(ler) ile ilgili ön araştırma ve incelemelerine takiben, sunumlar ve grup çalışmaları ile zenginleştirilmiş strateji çalıştaylarını tasarlar ve uygularlar.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.