NUDGE - DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ TASARIMI


"Nudge, davranış tasarımları, bilişsel psikolojinin son bulgularını temel alır ve insanların karar verirken yararlı tercihlere yönelmesini amaçlar. Düşünce akışımız incelendiğinde, ön görülebilir şekilde yanlış karar alma eğilimde olduğu görülmektedir. Nudge’a dayalı davranış modelleri, kısa yolların ve ön yargıların önüne geçerek veriye dayalı, doğru ve yararlı kararları hayata taşımayı kolaylaştırır. İnsan beyninin karar hatalarının önündeki engelleri kaldıracak çalışmalara öncülük ediyor, çalıştaylar ve seminerler düzenliyoruz.

Daha fazla bilgi için tıklayınız: https://www.nudgenetwork.net/Videolar :


« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.