KARİYER YÖNETİM SİSTEMLERİ


Çalışan motivasyonun en önemli kaynaklarından biri çalışanların tanımlanmış birer kariyer planına ve kariyerlerinde ilerleme fırsatlarına sahip olmalarıdır. Kariyer yönetim sistemleri, çalışan memnuniyetini artırarak kişilerin kurumlarda kalıcı olmasını sağlar ve çalışanların işe başlama, terfi, transfer ve alan değişiklik imkanlarını kapsar. İyi tasarlanmış bir kariyer yönetim sistemi, performans yönetim sistemi çıktılarından, yetkinlik değerlendirmelerinden ve kişilik ölçüm anketlerinden veri almalıdır. Baltaş danışmanları kurum ihtiyaçlarını tespit eder, birbirine bağlı mevcut sistemlerin arasındaki bilgi akışını sağlayarak kurumlara özel kariyer yönetim sistemleri kurulumu için destek verir.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.