İŞ SÜRECİ VE GÖREV TANIMI HAZIRLAMA


Görev tanımları, kurumlarda organizasyon şemasında yer alan pozisyonların hangi eğitim, iş deneyimi, bilgi/becerideki kişilere ihtiyaç duyulduğunun tanımlandığı ve bu kişilere hangi görevler için ne ölçüde yetki verileceğinin tanımlandığı dokümanlardır. Görev tanımları aynı zamanda işin organizasyon içindeki yerini ve önemini belirler, işlerin ayrıntılı özelliklerini, diğer işlerle ilişkilerini ve onlardan ayrıldığı yönleri de belirler. Baltaş danışmanları iş analizi yaparak görev tanımlarının belirlenmesinde, iş akışlarının oluşturulmasında ve potansiyel süreç gelişim alanlarının tespitinde kurumunuz ihtiyaçları doğrultusunda çalışırlar.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.