360 DERECE DEĞERLENDİRME ANKETİ


Karmaşık iş süreçleri ve ilişkiler ağı içinde çalışanların çevresinden geribildirim alması, ona tutum ve davranışlarını değerlendirme, değiştirme ve geliştirme olanağı verir. 360 derece yetkinlik geribildirim anketi, liderin yöneticilik becerilerine ayna tutar. Bu ölçek aracılığıyla, yöneticiler kendileri ve birlikte çalıştıkları kişiler (üstleri, eşitleri ve astları) tarafından temel yöneticilik becerileri açısından değerlendirilir. Yöneticinin kendisini nasıl gördüğü ile başkalarının onu nasıl gördüğü arasında ortaya çıkabilecek farklar, yöneticinin kendisini daha gerçekçi bir perspektifte değerlendirmesine imkan verir.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.